Wanneer bij u diabetes is vastgesteld blijft u onder controle bij de internist en ziet u regelmatig de diabetesverpleegkundige en/of de diëtist.

Daarnaast bieden wij onze patiënten:

  • Voetenspreekuur: wanneer complicaties in de vorm van ‘ulcera’ (zweren) zijn ontwikkeld, ziet u jaarlijks een orthopeed, vaatchirurg, diabetesverpleegkundige (Janneke Speksnijder), orthopedisch schoenmaker en een revalidatiearts tijdens een gemeenschappelijk spreekuur. Internist M. Ten Wolde is ook bij dit voetenspreekuur betrokken.
    Diabetische voetenpoli: dit voetenspreekuur vindt elke donderdag plaats: 9.00–12.30 uur. Verwijzing van arts is nodig. Bel voor een afspraak 036 - 868 88 41.
  • Zwangerenspreekuur: in samenwerking met de gynaecologen zien de internisten en diabetesverpleegkundigen zwangeren die (tijdelijk) zwangerschapsdiabetes hebben en voor patiënten die al DM1 of DM2 hebben. Patiënten worden in een multidisciplinaire bespreking waaronder internist en gynaecoloog besproken.
  • Informatieavonden: periodiek ontvangen al onze patiënten een uitnodiging voor een thematische informatieavond die Diabetescentrum Almere in samenwerking met DVN Almere organiseert.
  • Deelname aan onderzoeken: regelmatig participeren de internisten in therapeutische of diagnostische onderzoeken die bijdragen aan de verbetering van diabetesbehandelingen. In overleg bespreken wij met u of het interessant is voor u om hieraan deel te nemen.
  • Pompspreekuur: haal het beste uit uw pomp, zodat uw leven met diabetes gemakkelijker en flexibeler wordt. Eens in de 6 weken kunt u voor een persoonlijk advies over het gebruik van uw insulinepomp terecht bij het pompspreekuur van Metronic of Roche. U kunt uw diabetesverpleegkundige om een verwijzing vragen. Op onze website (kopje: Actueel) wordt vermeld wanneer de pompspreekuren plaatsvinden.

Het Flevoziekenhuis is één van de Nederlandse centra waar u gebruik kunt maken van een insulinepomp met continue realtime sensor.

Samenwerking staat centraal

Diabetescentrum Almere werkt intensief samen met de huisartsen van Zorggroep Almere.Wij hebben goede dagelijkse contacten met de huisartsen, zodat zij met complexere vraagstukken bij ons terecht kunnen en u hiervoor niet altijd naar de internist hoeven door te verwijzen.

Uiteraard werken wij intensief samen met andere vakgroepen binnen het Flevoziekenhuis; het is immers een regionaal ziekenhuis met korte lijnen, zodat een afspraak op maat snel voor u georganiseerd kan worden.

Prestatie indicatoren

Diabetescentrum Almere werkt met een speciaal programma waarin we exact bijhouden welke metingen (cholesterol), controles (voeten, spuitplaatsen) en andere behandelingen wij bij onze patiënten uitvoeren. Het ziekenhuis is namelijk verplicht om bepaalde handelingen te registeren voor de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de verzekeraars. U kunt hier meer over lezen op de pagina Prestatie indicatoren.

Specialistisch spreekuur Diabetes/Eerstelijns spreekuur diabetes

In samenwerking met Zorggroep Almere wordt maandelijks een Specialistisch Spreekuur Diabetes georganiseerd. Patiënten met diabetes mellitus type 2 kunnen, op verwijzing van de huisarts, éénmalig dit spreekuur bezoeken voor een advies. Wanneer een patiënt onder behandeling staat van een huisarts of praktijkondersteuner en het lukt bijvoorbeeld niet om de glucoseregulatie goed te krijgen of het cholesterol blijft verhoogd, dan kan advies van een internist gewenst zijn. Tijdens het spreekuur zien patiënten eerst de praktijkondersteuner en daarna de internist. Voordeel is dat de meeste patiënten met het verkregen advies onder behandeling kunnen blijven bij de eigen huisarts. Het bezoek aan het Specialistisch Spreekuur gaat niet ten koste van het eigen risico. Dit is wel het geval als een patiënt doorverwezen wordt naar een specialist. Het Specialistisch Spreekuur is elke laatste maandag van de maand in de Spoedpost bij het Flevoziekenhuis.