Internist/Infectioloog
douma
“Samen onderzoeken welke zorg het beste past”

“Het vak interne geneeskunde vind ik boeiend vanwege de breedte van het vak en de gevarieerde patiëntengroep. Ik zie jonge en oudere mensen met verschillende ziektebeelden in mijn spreekkamer. Bij elke patiënt is er de nieuwe uitdaging om te achterhalen bij welke diagnose de klachten het beste zouden kunnen passen. Als arts vind ik het belangrijk om echte aandacht te hebben voor de patiënt en voor wat hij of zij zelf belangrijk vindt. Zo kun je samen met de patiënt onderzoeken welke zorg en behandeling het beste past. Het Flevoziekenhuis is de perfecte plek om deze ambitie waar te maken: hier bestaat het streven om topzorg te leveren in een prettige, informele sfeer.

Voor de start van mijn opleiding tot internist ben ik gepromoveerd op het onderwerp diagnostiek en behandeling van longembolie bij de afdeling Vasculaire geneeskunde van het AMC. Binnen de interne geneeskunde heb ik vervolgens, vanwege de boeiende pathologie en de maatschappelijke aspecten, gekozen voor het aandachtsgebied infectieziekten.
In het Flevoziekenhuis houd ik mij o.a. bezig met zorg voor patiënten met hiv en virale hepatitis. Binnen het zogenaamde A-team (antibiotic stewardship team) houd ik mij bezig met verantwoord antibioticabeleid.
Daarnaast leg ik mij toe op de vasculaire geneeskunde en diabeteszorg.”

Specialisatie(s)
  • Infectieziekten, hiv, virale hepatitis, verantwoord antibioticagebruik
Werkzaam in het Flevoziekenhuis

Sinds februari 2018

Opleiding en ervaring
  • Promotieonderzoek: afdeling Vasculaire geneeskunde, AMC, Amsterdam
  • Opleiding Interne Geneeskunde: Westfriesgasthuis, Hoorn en AMC, Amsterdam
  • Chef de Clinique: Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
Waardeer mij op Zorgkaart Nederland
Waardeer het Flevoziekenhuis op Zorgkaart Nederland