Leesvoor
Als bij u bij één van uw afspraken bij de verloskundige of gynaecoloog zwangerschapsdiabetes is vastgesteld, wordt u tijdens uw zwangerschap door de internist en diabetesverpleegkundige begeleid. Het is namelijk uitermate belangrijk om uw bloedglucose goed te reguleren.

Wat u kunt verwachten en op welke manier u het beste hiermee kunt omgaan, vertellen wij u tijdens een groepsbijeenkomst over zwangerschapsdiabetes.

Groepsbijeenkomst (iedere dinsdagmiddag)

De groepsbijeenkomst zwangerschapsdiabetes vindt iedere dinsdagmiddag plaats in het Flevoziekenhuis. U bent van harte welkom van 14.00 tot 15.30 uur bij polikliniek Interne geneeskunde.

Een diabetesverpleegkundige en een diëtiste verzorgen deze bijeenkomst. Zij bespreken met u:
  • Hoe ziet de behandeling bij zwangerschapsdiabetes eruit?
  • Waarom is het belangrijk om uw bloedglucose te meten?
  • Hoe werkt de bloedglucose meter?
  • Op welke manier kunt u uw voedingspatroon aanpassen?
  • Wat kunt u aan begeleiding vanuit het Flevoziekenhuis verwachten?
Er is tijdens deze bijeenkomst voldoende ruimte voor vragen.
U ontmoet hier ook andere zwangeren die een vergelijkbaar traject ingaan als u. Mogelijk heeft u interesse om van gedachten te wisselen over uw ervaringen.

Wat is zwangerschapsdiabetes?

Door zwangerschapshormonen en gewichtstoename kan de bloedglucose tijdens de zwangerschap een steeds hogere waarde aannemen. Door deze hoge glucosewaarden kan het kindje te groot worden. Dit brengt verhoogde risico’s met zich mee tijdens de zwangerschap en bevalling. Ook direct na de geboorte kan het kindje hier nadelige gevolgen van ondervinden.
De behandeling van zwangerschapsdiabetes is er op gericht om de hoeveelheid glucose in het bloed binnen de normale waarden te houden. Een belangrijk onderdeel van deze behandeling is een dieet, eventueel in combinatie met het spuiten van insuline.

Na de bevalling zijn de bloedglucoses in veel gevallen weer binnen de normaalwaarden.