Screening

In Nederland worden door de overheid verschillende onderzoeken naar kanker en voorlopers van kanker aangeboden, de zo genaamde screenings. De bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker en darmkanker. Op basis van de uitslag kunt u doorverwezen worden naar het Flevoziekenhuis.

Daarnaast kunt u door uw huisarts voor een onderzoek in het Flevoziekenhuis worden verwezen. Dan kunt u terecht bij het Laboratorium Bloedafname of de afdeling Radiologie
De uitslag van uw onderzoek wordt zo snel mogelijk aan uw huisarts doorgegeven, zodat hij/zij u hierover kan informeren en eventuele vervolgafspraken voor u kan maken.

Snelle diagnose

Wanneer u bent doorverwezen naar een medisch specialist met het vermoeden dat u kanker heeft, beseffen wij dat u zo snel mogelijk wilt weten waar u aan toe bent. Wij vinden het belangrijk om de diagnose te baseren op zorgvuldig onderzoek en daarmee een vlotte start van de behandeling te kunnen maken.

Op basis van uw onderzoeken kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek te doen. Afhankelijk van het soort onderzoek heeft u binnen 3 tot 5 werkdagen een afspraak over de uitslag van uw onderzoek op de polikliniek met uw medisch specialist.

Breed gedragen behandelplan

Uw medisch specialist stelt een persoonlijk behandelplan voor u op. Tijdens een multidisciplinair overleg (MDO) bespreekt hij/zij uw situatie, zodat er door specialisten met verschillende invalshoeken over de meest optimale behandeling voor u wordt gesproken. Ook onze academische partners zijn bij dit multidisciplinair overleg betrokken.

Uw behandelplan is afgestemd op uw persoonlijke situatie en wat in uw geval de beste aanpak is. Het behandelplan beschrijft stap voor stap wat de aanvullende behandelingen en/of operaties zijn, met wie u te maken krijgt en wat de verwachte duur van het gehele behandeltraject is.

Het streven is om uw behandelplan binnen 2 weken met u te bespreken. U neemt op de polikliniek het behandeltraject met uw medisch specialist door. Hierbij komen de voor- en nadelen en de verwachte resultaten aan bod, zodat u zelf kunt beslissen of en op welke manier het behandelplan gestart wordt. Indien mogelijk bespreekt uw specialist ook eventuele keuzemogelijkheden in de behandeling met u.

Ter voorbereiding van zo’n gesprek zou u zich kunnen voorbereiden aan de hand van deze Veiligheidskaart ‘ Samen beslissen ’.