Mede op basis van signalen van een aantal huisartsen hebben we het mogelijk gemaakt om vanaf heden ook digitaal via ZorgDomein te kunnen verwijzen naar de SEH voor ongedifferentieerde klachten. Op dit moment bellen huisartsen hiervoor vaak de SEH-arts en onderzoekt de SEH-arts wat de klachten van de patiënt inhouden en welk specialisme de patiënt het beste kan behandelen. Helaas heeft ZorgDomein geen aparte ingang SEH. Wat we hebben gedaan is onder de vakgroep interne geneeskunde, bij overige zorgvragen een product ‘SEH (24/7) bij ongedifferentieerde klachten’ aangemaakt.

Zo is het mogelijk om de verwijzing van de patiënt, na telefonisch contact met de SEH-arts, digitaal te versturen via ZorgDomein, i.p.v. op papier. De SEH-arts verricht onderzoek en triage en verzorgt indien nodig een directe doorverwijzing naar het behandelend specialisme.

 
Pin It