Agenda

Download als een iCal bestand
Open inloop mammacare: 'Kanker doet meer met je dan je denkt'
Woensdag, 15 November 2017, 10:00 - 12:00
Je wordt behandeld voor kanker of bent al een aantal jaren onder controle na de behandeling. Je wilt beter worden, ondergaat alle behandelingen en probeert zo snel mogelijk de draad van het leven weer op te pakken. Toch ervaart 86% van de mensen die is of wordt behandeld, nog klachten. Zelfs jaren later en misschien wel voor altijd. Dit is niet altijd zichtbaar. Emoties - zoals angst, onzekerheid en somberheid -, vermoeidheid en impact op de relatie komen het meest voor.
Er over praten is moeilijk. Je wilt een ander er niet mee belasten, je wilt dat alles weer 'gewoon' wordt.

Tijdens deze inloopochtend gaan we op basis van ervaringen van patiënten en de belangrijkste inzichten uit de psychologie aan de slag met een methode die kan helpen om:
  • de chaos in je hoofd aan te pakken
  • je vrij te maken van de verwachtingen van anderen
  • te ontdekken wat je zelf belangrijk vindt en wat je verlangen is
  • te leren genieten van de vrijheid en de overvloed die je hebt en die nodig is om verder te kunnen
  • te groeien en belangrijke knopen te hakken
  • te leren hoe je je emoties (h)erkent
  • te leren hoe je weer energie krijgt
Deze ochtend is voor patiënten die zijn of worden behandeld voor kanker. Ook familie en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De ochtend wordt verzorgd door Jannet Wiegersma, verpleegkundig specialist mammacare.

Contact: Hanna de Rijp, mammacareverpleegkundige, tel.nr. 036 - 868 9688
Locatie Flevoziekenhuis, vergaderkamer 2 (1e verdieping)