Agenda

Download als een iCal bestand
Informatieavond voor zwangeren
Maandag, 03 December 2018, 19:30 - 21:30
Bent u zwanger en wilt u zich goed voorbereiden op wat er komen gaat? Bezoek dan zeker onze nieuwe gezamenlijke voorlichtingsavond over de bevalling en nazorg. De Preall partners geven u deze avond praktische informatie over de geboortezorg die u van ons krijgt. Deze gezamenlijke informatieavond vindt plaats op elke eerste maandag van de maand en wordt gegeven door verloskundigen van een van de praktijken, een verloskundige of verpleegkundige van het Flevoziekenhuis en een kraamverzorgster van een van de kraamcentra. Zo hoort u in één avond alles over de zorg rondom de bevalling. Ook uw partner is natuurlijk van harte uitgenodigd!

Onderwerpen die aan bod komen:
  • Het normale verloop van een bevalling
  • Bevallen met een medische medicatie
  • Kraamzorg
  • Praktische tips voor de aanstaande ouders
Na de voorlichting is er gelegenheid tot het stellen van vragen aan de zorgverleners en als de situatie het toelaat, kunt u alvast een kijkje nemen bij de verloskamers.

De voorlichting begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur en vindt plaats in het Auditorium van het Flevoziekenhuis (2e etage). De zaal is open vanaf 19.15 uur.

Kosten
De voorlichtingsavonden zijn gratis. Aanmelding is niet verplicht.

Meer informatie
De avond wordt verzorgd door Preall: www.preall.nl

Informatiebijeenkomst over de gentle-sectio (geplande keizersnede)
Krijgt u een geplande keizersnede? Kom dan naar de gratis informatieavond: de “Gentle” sectio. U krijgt uitleg over de gehele opname rondom de keizersnede, inclusief een film over de operatie.

Wanneer
17.45 uur tot 19.00 uur. Voorafgaand aan de informatieavond voor zwangeren.

Waar
Auditorium 2e etage.
Locatie Auditorium 2de etage, Flevoziekenhuis