Patiëntenfolders over ziekten/aandoeningen, behandeling en/of nazorg zijn te vinden onder de pagina ‘Folders’ van de desbetreffende afdelingen

Hebt u moeite met het lezen van een folder? Loop dan langs bij mijnInfopunt in de centrale hal van het ziekenhuis. We kunnen de folder dan samen doorlezen.

Hieronder staan de folders van algemene aard, die ziekenhuisbreed beschikbaar zijn. Om een pdf-bestand te kunnen openen hebt u Acrobat Reader nodig.

Algemeen

Rechten en plichten


Palliatieve zorg

(dag)Opname

Preventieve maatregelen

Infectiepreventie


Nuchterbeleid