De toegangstijd is het aantal dagen tussen het moment dat u of uw huisarts een afspraak maakt en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Als u een specifieke specialist wilt spreken kan de toegangstijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste toegangstijd. Voor de toegangstijden en/of voor het maken van een afspraak kunt u het online afsprakensysteem mijnFlevoziekenhuis.nl gebruiken of u kunt bellen met de betreffende polikliniek. Indien er sprake is van spoed kunt u (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Voor behandelingen die niet op de polikliniek kunnen plaatsvinden vindt u hier informatie.

Wachtlijstbemiddeling

Landelijk hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen afgesproken (in de zogenaamde treeknorm) dat de toegangstijd tot de polikliniek en onderzoek (diagnostiek) maximaal 4 weken mag bedragen. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om u binnen 4 weken een eerste afspraakmogelijkheid aan te bieden. In de meeste gevallen lukt dat ook, maar door omstandigheden kan de toegangstijd tijdelijk langer zijn. Mogelijk vindt u dat geen bezwaar of geeft u zélf de voorkeur aan een later tijdstip dat u beter uitkomt. Mocht u daar wél problemen mee hebben, dan bestaat de mogelijkheid wachtlijstbemiddeling te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar probeert voor u een afspraak te maken. U wordt mogelijk naar een andere zorgverlener doorverwezen waar u eerder terecht kunt. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u hier.  Hieronder vindt een actueel overzicht van onze toegangstijden.

 

Peildatum: 1 september 2018

Specialisme

Verwachte toegangstijd
in dagen

Verwachte toegangstijd
in weken

Anaesthesie (poli Pijnbestrijding)
poli Pijnbestrijding
49
7
Cardiologie
poli Cardiologie
1
1
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kindertandarts
Kaakgewrichtsklachten/gebitsslijtage
Mondhygiëne
Prothese tandarts
Tandarts voor angstige/gehandicapte volwassenen
19
69
1
50
30
3
10
1
8
5
Chirurgie
Algemeen Chirurgische poli
Buikpoli (gastro-intestinaal)
Mamma polistraat (incl. radiologie)
Kleine verrichtingen (zoals behandeling Aambeien, CTS en Lipomen)
Vaatchirurgische poli
2
9
2
0

2
1
2
1
0

1
Dermatologie (huidziekten)
 Poli Dermatologie
Ulcus Cruris
1
8
1
2
 Flebologie (Spataderpoli)
Poli
Perforantes
Combi
Poliklinische behandeling Spataderen
9
57
106
62
2
9
16
9
 Interne Geneeskunde
Poli Interne
Diabetes Arts
Diabetes Verpleegkundige
Oncologie
38
38
8
1
6
6
2
1
 Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Poli KNO
Gehoorverlies
Slikstraat
Kinderpoli
Audiologie Kind
Audiologie Volwassene
Allergie
2
2
2
17
30
43
42
1
1
1
3
5
7
6
Kindergeneeskunde
(zie hiervoor: DeKinderkliniek)
 Longziekten
Poli Longziekten
Histaminetest
Looptest 6 minuten
Oncologie
22
8
16
-
4
2
3
-
 Maag-, Darm- en Leverziekten
Poli MDL
Coloscopie (dikke darm onderzoek)
Gastroscopie (maagonderzoek)
45
45
13
7
7
2
 Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Poli MKA 8 2
 Nefrologie
Poli locatie Almere
Poli locatie Lelystad
3
3
1
1
 Neurologie
Polikliniek Neurochirurgie
Polikliniek Neurologie
Carpaal Tunnel syndroom (diagnose)
Hernia poli
Dementie
Hoofdpijn spreekuur
TIA Dagbehandeling
86
22
36
22
22
22
1
13
4
6
4
4
4
1
 Oogheelkunde
Polikliniek Oogheelkunde
Cataractpoli
Diabetes
Glaucoom
Orthoptie
Tranen/droge ogen
Verminderde visus
Vlekken zien
Ooglidcorrectie
38
-
38
38
22
38
38
38
16
6
-
6
6
4
6
6
6
3
 Orthopedie
Poli Orthopedie
Arthrose poli
Schouder
Scoliose (rug)
Sport Medisch Centrum
Voet
Enkel
Heup-poli
Knie-poli
18
18
28
16
22
18
18
22
18
3
3
4
3
4
3
3
4
3
 Plastische Chirurgie
Polikliniek
Mamma-augmentatie
Mamma-reductie
Oncologie
9
9
22
2
2
2
4
1
Poliklinische Plastisch Chirurgische behandelingen
Ooglidcorrectie boven en/of onder (VERR60)
Andere POK (VERR30) 
27
20
4
3
Radiologie
Ander röntgenond. (arm, been etc.)
CT
Doorlichting maag
Doorlichting (slok)darm

Echografie via huisarts
Echografie via specialist
Hart-, longfoto
Mammografie (via huisarts naar mamma polistraat)
0
2
3
3
7
15
0
2
0
1
1
1
1
3
0
1
MRI Standaard
(o.a. MRI knie, LWK en CKW allen zonder contrast)
21 3
MRI Complex
(o.a. alle MRI contrastonderzoeken)
23 4
Reumatologie
 Poli Reumatologie
6
1
Urologie
 Poli Urologie
22
4
Poliklinische Urologische behandelingen  
Niersteenvergruizen
Sterilisatie man
4
25
1
4
Vrouw1
Gynaecologie
Oncologie
Ongewenst zwanger
Colposcopie
Spiraaltje plaatsen/verwijderen
Andere poliklinische ingrepen
3
2
0
1
3
22
1
1
0
1
1
4
Fertiliteit poli
Inseminatie (IUI/IVF)
17
0
3
0
Incontinentie poli
21
3
Menopauze poli
50
8
Verloskunde
Verloskunde (via Preall)
NT / Combinatietest zwangerschap
23
0
4
0

Metingen gebaseerd op de 3de mogelijkheid in het afsprakenregister. Aan de hier genoemde toegangstijden voor de polikliniek kunnen geen rechten worden ontleend.