De toegangstijd is het aantal dagen tussen het moment dat u of uw huisarts een afspraak maakt en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Als u een specifieke specialist wilt spreken kan de toegangstijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste toegangstijd. Voor de toegangstijden en/of voor het maken van een afspraak kunt u het online afsprakensysteem mijnFlevoziekenhuis.nl gebruiken of u kunt bellen met de betreffende polikliniek. Indien er sprake is van spoed kunt u (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Voor behandelingen die niet op de polikliniek kunnen plaatsvinden vindt u hier informatie.

Wachtlijstbemiddeling

Landelijk hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen afgesproken (in de zogenaamde treeknorm) dat de toegangstijd tot de polikliniek en onderzoek (diagnostiek) maximaal 4 weken mag bedragen. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om u binnen 4 weken een eerste afspraakmogelijkheid aan te bieden. In de meeste gevallen lukt dat ook, maar door omstandigheden kan de toegangstijd tijdelijk langer zijn. Mogelijk vindt u dat geen bezwaar of geeft u zélf de voorkeur aan een later tijdstip dat u beter uitkomt. Mocht u daar wél problemen mee hebben, dan bestaat de mogelijkheid wachtlijstbemiddeling te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar probeert voor u een afspraak te maken. U wordt mogelijk naar een andere zorgverlener doorverwezen waar u eerder terecht kunt. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u hier.  Hieronder vindt een actueel overzicht van onze toegangstijden.

 

Peildatum: 1 november 2018

Specialisme

Verwachte toegangstijd
in dagen

Verwachte toegangstijd
in weken

Anaesthesie (poli Pijnbestrijding)
poli Pijnbestrijding
35
5
Cardiologie
poli Cardiologie
5
1
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kindertandarts
Kaakgewrichtsklachten/gebitsslijtage
Mondhygiëne
Prothese tandarts
Tandarts voor angstige/gehandicapte volwassenen
11
66
3
45
17
2
10
1
7
3
Chirurgie
Algemeen Chirurgische poli
Buikpoli (gastro-intestinaal)
Mamma polistraat (incl. radiologie)
Kleine verrichtingen (zoals behandeling Aambeien, CTS en Lipomen)
Vaatchirurgische poli
4
3
0
1
 
0
1
1
0
1
 
0
Dermatologie (huidziekten)
 Poli Dermatologie
Ulcus Cruris
21
10
3
2
 Flebologie (Spataderpoli)
Poli Flebologie
Perforantes
Combi
 Endovasculaire behandeling
8
0
0
41
2
0
0
6
 Interne Geneeskunde
Poli Interne
Diabetes Arts
Diabetes Verpleegkundige
Oncologie
2
2
7
2
1
1
1
1
 Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Poli KNO
Gehoorverlies
Slikstraat
Kinderpoli
Audiologie Kind
Audiologie Volwassene
Allergie
11
0
0
15
18
29
28
2
0
0
3
3
5
4
Kindergeneeskunde
(zie hiervoor: DeKinderkliniek)
 Longziekten
Poli Longziekten
Histaminetest
Looptest 6 minuten
Oncologie
4
12
2
5
1
2
1
1
 Maag-, Darm- en Leverziekten
Poli MDL
Coloscopie (dikke darm onderzoek)
Gastroscopie (maagonderzoek)
49
49
21
7
7
3
 Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Poli MKA 8 2
 Nefrologie
Poli locatie Almere
Poli locatie Lelystad
3
3
1
1
 Neurologie
Polikliniek Neurochirurgie
Polikliniek Neurologie
Carpaal Tunnel syndroom (diagnose)
Hernia poli
Dementie
Hoofdpijn spreekuur
TIA Dagbehandeling
93
36
36
36
36
36
1
14
6
6
6
6
6
1
 Oogheelkunde
Polikliniek Oogheelkunde
Diabetes
Glaucoom
Orthoptie
Tranen/droge ogen
Langzaan verminderde visus
Vlekken zien
Ooglidcorrectie
65
65
65
84
65
65
65
15
10
10
10
12
10
10
10
3
 Orthopedie
Poli Orthopedie
Arthrose poli
Schouder
Scoliose (rug)
Sport Medisch Centrum
Voet
Enkel
Heup-poli
Knie-poli
16
16
22
65
8
16
16
16
16
3
3
4
10
2
3
3
3
3
 Plastische Chirurgie
Polikliniek
Mamma-augmentatie
Mamma-reductie
Oncologie
16
16
23
16
3
3
4
3
Poliklinische Plastisch Chirurgische behandelingen
Ooglidcorrectie boven en/of onder
Andere POK 
27
20
4
3
Radiologie
Ander röntgenond. (arm, been etc.)
CT
Doorlichting maag
Doorlichting (slok)darm

Echografie via huisarts
Echografie via specialist
Hart-, longfoto
Mammografie (via huisarts naar mamma polistraat)
0
16
3
3
3
10
0
0
0
3
1
1
1
2
0
0
MRI Standaard
9 2
MRI Complex
15 3
Reumatologie
 Poli Reumatologie
21
3
Urologie
 Poli Urologie
15
3
Poliklinische Urologische behandelingen  
Niersteenvergruizen
Sterilisatie man
4
16
1
3
Vrouw
Poli Gynaecologie
Oncologie
Ongewenst zwanger
Colposcopie
Spiraaltje plaatsen/verwijderen
Andere poliklinische ingrepen
30
2
1
2
4
16
5
1
1
1
1
3
Fertiliteit poli
Inseminatie (IUI/IVF)
7
0
1
0
Incontinentie poli
15
3
Menopauze poli
29
5
Verloskunde
Verloskunde (via Preall)
NT / Combinatietest zwangerschap
21
0
3
0

Metingen gebaseerd op de 3de mogelijkheid in het afsprakenregister. Aan de hier genoemde toegangstijden voor de polikliniek kunnen geen rechten worden ontleend.