De toegangstijd is het aantal dagen tussen het moment dat u of uw huisarts een afspraak maakt en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Als u een specifieke specialist wilt spreken kan de toegangstijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste toegangstijd. Voor de toegangstijden en/of voor het maken van een afspraak kunt u het online afsprakensysteem mijnFlevoziekenhuis.nl gebruiken of u kunt bellen met de betreffende polikliniek. Indien er sprake is van spoed kunt u (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Voor behandelingen die niet op de polikliniek kunnen plaatsvinden vindt u hier informatie.

Wachtlijstbemiddeling

Landelijk hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen afgesproken (in de zogenaamde treeknorm) dat de toegangstijd tot de polikliniek en onderzoek (diagnostiek) maximaal 4 weken mag bedragen. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om u binnen 4 weken een eerste afspraakmogelijkheid aan te bieden. In de meeste gevallen lukt dat ook, maar door omstandigheden kan de toegangstijd tijdelijk langer zijn. Mogelijk vindt u dat geen bezwaar of geeft u zélf de voorkeur aan een later tijdstip dat u beter uitkomt. Mocht u daar wél problemen mee hebben, dan bestaat de mogelijkheid wachtlijstbemiddeling te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar probeert voor u een afspraak te maken. U wordt mogelijk naar een andere zorgverlener doorverwezen waar u eerder terecht kunt. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u hier.  Hieronder vindt een actueel overzicht van onze toegangstijden.

 

Peildatum: 1 mei 2018

Specialisme

Verwachte toegangstijd
in dagen

Verwachte toegangstijd
in weken

Anaesthesie (poli Pijnbestrijding)
poli Pijnbestrijding
59
9
Cardiologie
poli Cardiologie
14
2
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kindertandarts
Kaakgewrichtsklachten/gebitsslijtage
Mondhygiëne
Prothese tandarts
Tandarts voor angstige/gehandicapte volwassenen
38
51
1
100
7
6
8
1
15
1
Chirurgie
Algemeen Chirurgische poli
Buikpoli (gastro-intestinaal)
Mamma polistraat (incl. radiologie)
Kleine verrichtingen (zoals behandeling Aambeien, CTS en Lipomen)
Vaatchirurgische poli
1
3
0
4

4
1
1
0
1

1
Dermatologie (huidziekten)
 Poli Dermatologie
Ulcus Cruris
2
7
1
1
 Flebologie (Spataderpoli)
Poli
Perforantes
Combi
Poliklinische behandeling Spataderen
3

112
43
1

16
7
 Interne Geneeskunde
Poli Interne
Diabetes Arts
Diabetes Verpleegkundige
Oncologie
29
30
30
10
5
5
5
2
 Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Poli KNO
Gehoorverlies
Slikstraat
Kinderpoli
Audiologie Kind
Audiologie Volwassene
Allergie
15
15
15
21
15
36
28
3
3
3
3
3
6
4
Kindergeneeskunde
(zie hiervoor: DeKinderkliniek)
 Longziekten
Poli Longziekten
Histaminetest
Looptest 6 minuten
Oncologie
25

15
4
4

3
1
 Maag-, Darm- en Leverziekten
Poli MDL
Coloscopie (dikke darm onderzoek)
Gastroscopie (maagonderzoek)
45
45
42
7
7
6
 Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Poli MKA 8 2
 Nefrologie
Poli locatie Almere
Poli locatie Lelystad
3
3
1
1
 Neurologie
Polikliniek Neurochirurgie
Polikliniek Neurologie
Carpaal Tunnel syndroom (diagnose)
Hernia poli
Dementie
Hoofdpijn spreekuur
TIA Dagbehandeling
58
22
48
22
22
22
0
9
4
7
4
4
4
0
 Oogheelkunde
Polikliniek Oogheelkunde
Cataractpoli
Diabetes
Glaucoom
Orthoptie
Tranen/droge ogen
Verminderde visus
Vlekken zien
Ooglidcorrectie
50
50
50
50
80
50
50
50
2
8
8
8
8
12
8
8
8
1
 Orthopedie
Poli Orthopedie
Arthrose poli
Schouder
Scoliose (rug)
Sport Medisch Centrum
Voet
Enkel
Heup-poli
Knie-poli
9
9
28
16
14
23
23
9
9
2
2
4
3
2
4
4
2
2
 Plastische Chirurgie
Polikliniek
Mamma poli
Oncologie
16
14
2
3
2
1
Poliklinische Plastisch Chirurgische behandelingen
Ooglidcorrectie (boven en/of onder)
Verwijderen moedervlek etc.
Verwijderen huidkanker
Kleinere hand en pols operaties (waaronder CTS en Dupuytren)
27
22
22
22

7
4
4
4

Radiologie
Ander röntgenond. (arm, been etc.)
CT
Doorlichting maag
Doorlichting (slok)darm

Echografie via huisarts
Echografie via specialist
Hart-, longfoto
Mammografie (via huisarts naar mamma polistraat)
0
22
3
3
4
8
0
1
0
4
1
1
1
2
0
1
MRI Standaard
(o.a. MRI knie, LWK en CKW allen zonder contrast)
14 2
MRI Complex
(o.a. alle MRI contrastonderzoeken)
34 5
Reumatologie
 Poli Reumatologie
27
4
Urologie
 Poli Urologie
14
2
Poliklinische Urologische behandelingen  
Niersteenvergruizen
Sterilisatie man
4
14
1
2
Vrouw
Gynaecologie
Oncologie
Ongewenst zwanger
Colposcopie
Spiraaltje plaatsen/verwijderen
Andere poliklinische ingrepen
13
2
2
8
8
20
2
1
1
2
2
3
Fertiliteit poli
Inseminatie (IUI/IVF)
20
0
3
0
Incontinentie poli
35
5
Menopauze poli
37
6
Verloskunde
Verloskunde (via Preall)
NT / Combinatietest zwangerschap
2
1
1
1

Metingen gebaseerd op de 3de mogelijkheid in het afsprakenregister. Aan de hier genoemde toegangstijden voor de polikliniek kunnen geen rechten worden ontleend.