De toegangstijd is het aantal dagen tussen het moment dat u of uw huisarts een afspraak maakt en het moment waarop u daadwerkelijk op het spreekuur terecht kunt.

Als u een specifieke specialist wilt spreken kan de toegangstijd afwijken. Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste toegangstijd. Voor de toegangstijden en/of voor het maken van een afspraak kunt u het online afsprakensysteem mijnFlevoziekenhuis.nl gebruiken of u kunt bellen met de betreffende polikliniek. Indien er sprake is van spoed kunt u (op aangeven van de huisarts) over het algemeen direct terecht.

Voor behandelingen die niet op de polikliniek kunnen plaatsvinden vindt u hier informatie.

Wachtlijstbemiddeling

Landelijk hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen afgesproken (in de zogenaamde treeknorm) dat de toegangstijd tot de polikliniek en onderzoek (diagnostiek) maximaal 4 weken mag bedragen. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om u binnen 4 weken een eerste afspraakmogelijkheid aan te bieden. In de meeste gevallen lukt dat ook, maar door omstandigheden kan de toegangstijd tijdelijk langer zijn. Mogelijk vindt u dat geen bezwaar of geeft u zélf de voorkeur aan een later tijdstip dat u beter uitkomt. Mocht u daar wél problemen mee hebben, dan bestaat de mogelijkheid wachtlijstbemiddeling te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar probeert voor u een afspraak te maken. U wordt mogelijk naar een andere zorgverlener doorverwezen waar u eerder terecht kunt. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Een overzicht van alle zorgverzekeraars vindt u hier.  Hieronder vindt een actueel overzicht van onze toegangstijden.

 

Peildatum: 1 juni 2018

Specialisme

Verwachte toegangstijd
in dagen

Verwachte toegangstijd
in weken

Anaesthesie (poli Pijnbestrijding)
poli Pijnbestrijding
80
12
Cardiologie
poli Cardiologie
0
0
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kindertandarts
Kaakgewrichtsklachten/gebitsslijtage
Mondhygiëne
Prothese tandarts
Tandarts voor angstige/gehandicapte volwassenen
26
41
1
57
2
4
6
1
9
1
Chirurgie
Algemeen Chirurgische poli
Buikpoli (gastro-intestinaal)
Mamma polistraat (incl. radiologie)
Kleine verrichtingen (zoals behandeling Aambeien, CTS en Lipomen)
Vaatchirurgische poli
10
7
2
0

9
2
1
1
0

2
Dermatologie (huidziekten)
 Poli Dermatologie
Ulcus Cruris
6
15
13
 Flebologie (Spataderpoli)
Poli
Perforantes
Combi
Poliklinische behandeling Spataderen
6

110
21
1
0
163
 Interne Geneeskunde
Poli Interne
Diabetes Arts
Diabetes Verpleegkundige
Oncologie
2
2
6
8
1
1
1
1
 Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Poli KNO
Gehoorverlies
Slikstraat
Kinderpoli
Audiologie Kind
Audiologie Volwassene
Allergie
16
16
16
22
9
14
28
3
3
3
4
2
2
4
Kindergeneeskunde
(zie hiervoor: DeKinderkliniek)
 Longziekten
Poli Longziekten
Histaminetest
Looptest 6 minuten
Oncologie
14
32
4
10
2
5
1
2
 Maag-, Darm- en Leverziekten
Poli MDL
Coloscopie (dikke darm onderzoek)
Gastroscopie (maagonderzoek)
32
32
19
5
53
 Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie (MKA)
Poli MKA 8 2
 Nefrologie
Poli locatie Almere
Poli locatie Lelystad
3
1
0
 Neurologie
Polikliniek Neurochirurgie
Polikliniek Neurologie
Carpaal Tunnel syndroom (diagnose)
Hernia poli
Dementie
Hoofdpijn spreekuur
TIA Dagbehandeling
79
43
43
13
13
13
1
12
7
7
2
2
2
1
 Oogheelkunde
Polikliniek Oogheelkunde
Cataractpoli
Diabetes
Glaucoom
Orthoptie
Tranen/droge ogen
Verminderde visus
Vlekken zien
Ooglidcorrectie
43
43
43
43
85
43
43
43
36
7
7
7
7
13
7
7
7
6
 Orthopedie
Poli Orthopedie
Arthrose poli
Schouder
Scoliose (rug)
Sport Medisch Centrum
Voet
Enkel
Heup-poli
Knie-poli
14
15
35
16
8
23
15
15
16
2
3
5
3
2
4
3
3
3
 Plastische Chirurgie
Polikliniek
Mamma-augmentatie
Mamma-reductie
Oncologie
22
22
22
23
4
4
4
4
Poliklinische Plastisch Chirurgische behandelingen
Ooglidcorrectie boven en/of onder (VERR60)
Andere POK (VERR30) 
38
29
6
5
Radiologie
Ander röntgenond. (arm, been etc.)
CT
Doorlichting maag
Doorlichting (slok)darm

Echografie via huisarts
Echografie via specialist
Hart-, longfoto
Mammografie (via huisarts naar mamma polistraat)
0
0
3
3
7
18
0
2
0
0
1
1
1
3
0
1
MRI Standaard
(o.a. MRI knie, LWK en CKW allen zonder contrast)
0 0
MRI Complex
(o.a. alle MRI contrastonderzoeken)
0 0
Reumatologie
 Poli Reumatologie
20
3
Urologie
 Poli Urologie
6
1
Poliklinische Urologische behandelingen  
Niersteenvergruizen
Sterilisatie man
4
10
1
2
Vrouw1
Gynaecologie
Oncologie
Ongewenst zwanger
Colposcopie
Spiraaltje plaatsen/verwijderen
Andere poliklinische ingrepen
1
1
1
0
0
7
1
1
1
0
0
1
Fertiliteit poli
Inseminatie (IUI/IVF)
0
0
0
0
Incontinentie poli
13
2
Menopauze poli
30
5
Verloskunde
Verloskunde (via Preall)
NT / Combinatietest zwangerschap
13
0
2
0

Metingen gebaseerd op de 3de mogelijkheid in het afsprakenregister. Aan de hier genoemde toegangstijden voor de polikliniek kunnen geen rechten worden ontleend.