Uiteraard proberen wij u altijd zo snel mogelijk te helpen. Voor de meeste behandelingen en opnames geldt een wachttijd. Dit is de tijd vanaf het moment waarop de diagnose gesteld is en het tijdstip dat de behandeling plaatsvindt.

Indien er sprake is van spoed kunt u (na overleg tussen uw huisarts en uw specialist) over het algemeen direct terecht.
Als u door een specifieke specialist geopereerd wilt worden kan de wachttijd afwijken.
Als u zo snel mogelijk geholpen wilt worden, vraagt u dan naar de specialist met de kortste wachttijd.

Wachtlijstbemiddeling
Landelijk hebben de ziekenhuizen en zorginstellingen afspraken gemaakt over de maximaal aanvaardbare wachttijden (de zogenaamde treeknormen). Voor een behandeling is de maximale wachttijd 7 weken. Dat betekent dat wij ons uiterste best doen om u binnen 7 weken een mogelijkheid voor een behandeling aan te bieden. In de meeste gevallen lukt dat ook, maar door omstandigheden kan de wachttijd tijdelijk langer zijn. Mogelijk vindt u dat geen bezwaar of geeft u zélf de voorkeur aan een later tijdstip.

Mocht u daar wél problemen mee hebben, dan bestaat de mogelijkheid wachtlijstbemiddeling te vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar probeert voor u een behandeling in te plannen. U wordt mogelijk naar een andere zorgverlener doorverwezen waar u eerder terecht kunt. Voor wachtlijstbemiddeling kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw zorgverzekeraar.

Indicatie wachttijd
De wachttijd wordt eenmaal per maand berekend op basis van de huidige wachttijd per specialisme en/of per ingreep van een bepaald specialisme. Op deze manier wordt een indicatie gegeven van de te verwachten wachttijd. Hieronder vindt u een actueel overzicht van de te verwachten wachttijden voordat u terecht kunt voor een behandeling. De wachttijden kunnen per specialist en per ingreep verschillen.

Voor poliklinische behandelingen (zie Toegangstijden Poliklinieken) kunt u contact opnemen met de genoemde polikliniek.
 

Peildatum: 1 oktober 2019
Specialisme Globale wachttijd (dagen) Globale wachttijd (weken)
Centrum Bijzondere Tandheelkunde
Kinderen
Volwassenen
-
-
14
11
Chirurgie
Borstgezwel verwijderen
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Littekenbreuk
Navelbreuk
Spataderen
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
1
3
12
12
12
12
4
4
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken 
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen Kinderen
Neus- en/of keelamandelen Volwassenen
Correctie Neustussenschot
Oorbuisjes
-
-

-
-
1
2

3
1
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose -  
Oogheelkunde
Staaroperatie - 12
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
-
-
-
-
7
2
6
6
Plastisch Chirurgie
Borstvergroting
Borstverkleining
Buikwandcorrectie
-
-
-
9
11
11
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Urologie
Blaasgezwel verwijderen
Prostaatoperaties (bij kanker)
-
-
4
6
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken
Vrouw
Gynaecologie

Baarmoederverwijdering
Overiumkanker
Sterilisatie via scopie
-
-
-
5
4
3
Incontinentie Incontinentie operaties
Verzakkingsoperaties
-
-
3
3
Voor Poliklinische behandelingen zie Toegangstijden Poliklinieken


Met ingang van 1 januari 2016 is de meetmethode van de wachttijden – wettelijk – gewijzigd.
De wachttijden voor een operatie worden nu ook achteraf gemeten, op basis van afgesloten behandelingen in de afgelopen 3 maanden. De hier gepubliceerde wachttijd per behandeling betreft de gemiddelde wachttijd (aantal weken afgerond naar boven) tussen polikliniekbezoek (waarin tot opereren is besloten) en de operatie zelf.
Met ingang van 1 januari 2018 heeft de NZa de meetmethode in detail aangepast.

Peildatum:  1 oktoberber 2019

Specialisme

Achteraf
gemeten
wachttijd
(dagen)

Achteraf
gemeten
wachttijd
(weken)
Chirurgie
Operatieve behandeling carpaal tunnel syndroom
Behandeling spataderen
 Mammachirurgie
Vaatchirurgie (halsslagader)
Dikke darm (kanker)
Deel dikke darm (kanker)
Galblaasverwijdering
Liesbreuk
Vaatchirurgische behandeling (PAOD)
14
35
20
-
22
22
111
74
-
2
5
3
-
4
4
16
11
-
Keel-, Neus- en Oorheelkunde
Neus- en/of keelamandelen
Oorbuisjes
22
15
4
3
Neurochirurgie
Hernia in rug/kanaalstenose 27 4
Oogheelkunde
Staaroperatie
107
16
Orthopedie
Nieuwe heup
Kijkoperatie knie
Nieuwe knie
Meniscus-/Kniebandoperatie
49
25
46
26
7
4
7
4
Plastisch Chirurgie
Borstverkleining
   
Urologie
Prostaatoperaties (bij kanker)
Sterilisatie man
-
18
-
3
Vrouw
Gynaecologie
Baarmoederverwijdering
52
8
Incontinentie
Incontinentie operaties
- -

Hier vindt u de default wachttijden oktober 2019 (8 KB)  in het bestandformaat zoals gevraagd door de Nederlandse Zorgautoriteit.