Als gevolg van de huidige wetgeving is het niet toegestaan om - zonder expliciete toestemming van de patiënt - gegevens verkregen in een tweedelijns zorgtraject te verstrekken aan de huisarts of andere zorgverleners. Denk hierbij aan lab- en radiologie-uitslagen aangevraagd door de medisch specialist (= 2elijns diagnostiek). Wij merken dat dit in onbegrip resulteert bij eerstelijns aanvragers. Hoewel wij hier zeker begrip voor hebben, moeten wij ons toch aan de huidige wet- en regelgeving houden.

Oplossing
Wij hebben voorzien in een oplossing waardoor u als eerstelijns zorgverlener in de meeste gevallen toch inzage kunt hebben in deze uitslagen, mét geregistreerde toestemming van de patiënt.
In het HIS is een knop Zorgverlenersportaal aangemaakt waarbij - nadat de cliënt toestemming heeft gegeven aan de verwijzer dat hij/zij ook de gegevens van een specialist mag inzien - via de knop Zorgverlenersportaal en na het zetten van een vinkje bij ‘toestemming patiënt’, de tweedelijns labuitslagen en radiologieverslagen ingezien kunnen worden. De volledige werkinstructie is pdf hier (258 KB) te lezen.
Het is niet mogelijk deze uitslagen telefonisch of elektronisch op te vragen omdat onze medewerkers de toestemming niet kunnen controleren.

Waarom doen we het op deze manier?

Sinds juli 2017 is elke zorgverlener verplicht om zijn cliënten te informeren over elektronische gegevensuitwisseling. Dit is vastgelegd in de (nieuwe) Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg. De zorgverlener moet ook eerst toestemming aan de cliënt vragen voordat medische gegevens van de cliënt via een elektronisch uitwisselingssysteem aan andere zorgverleners, waar deze cliënt ook onder behandeling is, beschikbaar mogen worden gesteld. Zorgverzekeraars, keuringsartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen mogen geen toegang tot patiëntgegevens krijgen via een elektronisch uitwisselingssysteem.
 
Heeft u nog vragen of opmerkingen, neem dan contact op Eveline van der Waarde, manager allianties, via ewaarde@flevoziekenhuis.nl of tel. 036-868 6300.

 
Pin It