Sinds begin 2016 hebben de WDH en het Flevoziekenhuis gezamenlijk de maandelijkse nascholingen voor huisartsen nieuw leven ingeblazen. Deze scholingsmomenten worden verzorgd door specialisten van een bepaalde vakgroep in afstemming met hun contacthuisarts. Inmiddels zijn er 8 van deze avonden geweest. Gemiddeld komen er per avond 25 toehoorders uit de eerste lijn en uit de evaluaties blijkt dat deze avonden door het overgrote merendeel van de bezoekers worden beoordeeld met 'goed' tot 'zeer goed'. Daarnaast gaven veel respondenten aan toch meer ruimte voor interactie te wensen tijdens deze avonden.

Twee opties

Om die reden hebben we ervoor gekozen om 2 opties voor het vormgeven van deze avonden aan te bieden. De contactarts en huisarts maken samen een keuze en deze wordt in de uitnodigingen verwerkt. De opties zijn:
  1. U maakt samen met de contacthuisarts een presentatie voor een breed eerstelijns publiek, aansluitend op de informatiebehoefte en de praktijk van de eerste lijn. Deze scholing vindt plaats in het auditorium.
  2. U nodigt alleen huisartsen uit (wel of niet met POH's) en gaat met elkaar in dialoog over een bepaald onderwerp. Dit vindt plaats aan tafel, in een kleinere overlegruimte van het Flevoziekenhuis. Er is dan meer ruimte voor vragen en het maken van afspraken. De voorbereidingstijd is minder intensief.
De scholingsagenda met het programma van 2018 zal binnenkort op intranet van zowel Flevoziekenhuis als WDH te vinden zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau medische staf van het Flevoziekenhuis: lwiggers@flevoziekenhuis.nl of met de WDH: WDH@zorggroep-almere.nl
  
 
Pin It