Huisartsen kunnen vanaf heden patiënten met een complexe of lang aanhoudende wond verwijzen naar het Wond Expertise Centrum van het Flevoziekenhuis. Het centrum zorgt ervoor dat patiënten met een chronische wond voortaan sneller met de juiste behandeling beginnen. Het WEC fungeert als ‘poortwachter’ voor patiënten met wonden die door de huisarts naar het ziekenhuis worden verwezen.

wond expertise centrum

Criteria

Het gaat om patiënten met de volgende criteria:
•    na 3 weken stagneren van wondgenezing of achteruitgang
•    er is sprake van wond-/patiënt gerelateerde factoren waardoor een complexe situatie ontstaat
Na afsluiting van de behandeling in het Flevoziekenhuis volgt uitgebreide terugrapportage naar de huisarts en/of wijkverpleging.

Zorgvraag

De verwijzing in ZorgDomein naar het WEC kan op vele manieren:  
•    Dermatologie (ulcus cruris / wondproblemen / overige zorgvragen)
•    Heelkunde (arteriële aandoeningen , diabetische voet, traumatologie, veneuze aandoeningen, wondproblemen en overige zorgvragen)
•    Plastische chirurgie (traumatologie / overige zorgvragen)

Na de verwijzing volgt een triage en krijgt de patiënt een afspraak bij de juiste behandelaar. Tijdens dit eerste consult vindt een intakegesprek plaats, wordt onderzoek verricht en wordt een transparant en op de patiënt afgestemd behandelplan opgesteld.

Wond Expertise Centrum

Het Wond Expertise Centrum is gespecialiseerd in de behandeling van complexe wonden en bestaat uit een team van professionals van vaatchirurg, wondverpleegkundige, diabetesverpleegkundige, dermatoloog tot plastisch chirurg. Zij brengen elk hun eigen deskundigheid en ervaring in op het gebied van wonden en wondbehandeling.

Medisch coördinator en casemanagers

Het WEC wordt inhoudelijk en organisatorisch aangestuurd door een medisch coördinator, vaatchirurg Mare Lensvelt, een algemeen coördinator (Joyce van Laar) en drie casemanagers: Marlies Tol (Benenpoli), Janneke Speksnijder (Diabetische voetpoli) en Joyce van Laar (Complexe wondpoli).

Informatie

Meer informatie vindt u ook op de website van het Wond Expertise Centrum
Heeft u vragen over het WEC of de verwijzing in ZorgDomein, mail dan naar: wec@flevoziekenhuis.nl
Suggesties voor verbetering WEC zijn ook altijd welkom.
Pin It