Floris Roodheuvel is door de raad van bestuur per 1 juni benoemd tot voorzitter van de EVR Spoedeisende hulp (SEH). Hij volgt Joanne Gerkes op die sinds de invoering van de EVR-structuur in 2012 het voorzitterschap heeft vervuld. Floris: “Als SEH-artsen zijn we dankbaar dat Joanne ons op de kaart heeft gezet als zelfstandige vakgroep binnen het Flevoziekenhuis. Een grote prestatie, als je bedenkt dat ze destijds als eerste en enige SEH-arts is begonnen."

Floris vervolgt: "In de afgelopen jaren is de manier waarop patiëntenzorg geleverd wordt op de SEH enorm veranderd en hebben we een goede verhouding met de andere vakgroepen binnen ons ziekenhuis weten te bewerkstelligen. Dat is mede aan Joanne te danken. De komende jaren wil ik mij richten op het verhogen van de service voor alle acute patiënten van het Flevoziekenhuis. Door middel van nog meer aandacht voor patiëntveiligheid, privacy en samenwerking wil ik ervoor zorgen dat het verblijf van onze patiënten op de Spoedeisende hulp zo aangenaam mogelijk wordt gemaakt. Ik ga me daar de komende jaren hard voor maken.”

 
Pin It