flevoziekenhuis-revalidatie03

Hartfalenrevalidatie is bestemd voor mensen met de diagnose hartfalen. Hartfalen betekent dat het hart door onherstelbare schade niet goed meer kan pompen.
Dit kan de volgende klachten geven:

 • vermoeidheid
 • kortademigheid
 • benauwdheid
 • opgezette enkels / buik
 • prikkel hoest
 • verminderde eetlust

Oorzaken

Er zijn verschillende oorzaken die de pompfunctie van het hart kunnen verminderen. De belangrijkste zijn:

 • een of meerdere hartinfarcten
 • hoge bloeddruk
 • niet goed functionerende hartkleppen
 • ritmestoornissen
 • ziekte van de hartspier

Hartfalen betekend dat er in het dagelijkse leven voortaan rekening gehouden moet worden met verminderde fysieke mogelijkheden. Toch ben je als hartfalen patiënt zeker niet veroordeeld tot gedwongen rust. Het is goed mogelijk om een, aangepast, actief leven te leiden.

Het revalidatieprogramma

Met toestemming van de cardioloog en/of hartfalen verpleegkundige is het mogelijk om een hartfalen revalidatieprogramma te volgen. De hartfalen revalidatie is bedoeld om zoveel mogelijk conditie te behouden/verbeteren en te leren omgaan met de beperkingen die hartfalen met zich mee brengt.
Er wordt tweemaal per week gedurende 4 maanden getraind. Iedereen traint op zijn eigen niveau, onder begeleiding van gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Revalidatie Almere.
Tel. 036 - 868 88 14. Vraag naar Jolanda Lensen of Marieke Hania.