Leesvoor

flevoziekenhuis-revalidatie10

De fysiotherapeuten van het Flevoziekenhuis behandelen ook patiënten die niet in het ziekenhuis verblijven. Dat gebeurt op de polikliniek Fysiotherapie. U kunt op de polikliniek terecht voor:

 • handrevalidatie
 • hartrevalidatie
 • hartfalenrevalidatie
 • herstel & balans (revalidatieprogramma voor kankerpatiënten)
 • longrevalidatie
 • reumarevalidatie

U kunt behandeld worden op de polikliniek fysiotherapie als uw specialist u verwijst.

Handrevalidatie

Handrevalidatie in het Flevoziekenhuis is bedoeld voor patiënten met een peesletsel in de hand- / polsgebied. Om in behandeling te komen, heeft u een verwijzing van de specialist in het Flevoziekenhuis nodig. Het doel van handrevalidatie is om uw geopereerde hand uiteindelijk weer zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie is bedoeld voor patiënten die kort geleden een hartinfarct hebben doorgemaakt of een (open) hartoperatie hebben ondergaan. Doel van de hartrevalidatie is om na uw infarct of operatie weer zo goed mogelijk te functioneren. U werkt aan conditieverbetering, het leren kennen van uw grenzen en het omgaan met uw hartklachten. Het is belangrijk dat u ook na de hartrevalidatie probeert lichamelijk actief te blijven. Ook daar probeert de fysiotherapeut u tijdens de revalidatie bij te helpen.

De revalidatie bestaat uit:

 • voorlichtingsbijeenkomsten
 • trainingsgroepen

Tijdens de voorlichtingsbijeenkomsten geven een diëtist, psycholoog en fysiotherapeut informatie over een gezond eetpatroon, emotionele verwerking na uw hartprobleem en het belang van regelmatig bewegen. In de trainingsgroepen werkt u aan het herstel van uw conditie.
U heeft voor de revalidatiegroepen een verwijzing van uw cardioloog nodig. Als u een cardioloog buiten het Flevoziekenhuis heeft, mag u pas deelnemen aan de hartrevalidatie na een afspraak bij de cardioloog in het Flevoziekenhuis.

Hartfalenrevalidatie

Een onderdeel van de hartrevalidatie is de revalidatie bij hartfalen. Hartfalen betekent een verminderde pompfunctie van het hart. De symptomen bij hartfalen zijn o.a. vocht vasthouden in benen of buik, vermoeidheid, kortademigheid, prikkelhoest en een verminderd uithoudingsvermogen.
Als uw cardioloog de diagnose hartfalen heeft gesteld, komt u in aanmerking voor revalidatie. De fysiotherapeut en hartfalenverpleegkundige bepalen samen met u of revalidatie voor u haalbaar is en op welk niveau u kunt revalideren.
De hartfalenrevalidatie vindt groepsgewijs plaats. U krijgt een eigen revalidatieprogramma, afgestemd op uw leeftijd, de ernst van de aandoening en uw eigen wensen. Het gaat erom dat u uw activiteiten van het dagelijks leven zo goed mogelijk kunt blijven volhouden.

De hartfalenrevalidatie richt zich op:

 • het verbeteren van uw conditie (uithoudingsvermogen)
 • het verbeteren van uw spierkracht
 • het leren omgaan met nieuwe leefregels

Longrevalidatie

De longrevalidatie is bedoeld voor patiënten met longaandoeningen zoals astma en COPD. Ook als u afhankelijk bent van zuurstof is het mogelijk om in het Flevoziekenhuis te revalideren. Om deel te kunnen nemen aan de revalidatiegroepen heeft u een verwijzing van uw longarts nodig. Daarna volgt een aantal afspraken met de fysiotherapeut om te kijken of revalideren voor u haalbaar is. Als revalideren haalbaar is, stelt de fysiotherapeut samen met u een persoonlijk revalidatieprogramma op.

De longrevalidatie bestaat uit trainingen in groepsverband. De belangrijkste doelen zijn:

 • het leren omgaan met eventuele kortademigheid
 • het verbeteren of behouden van u uithoudingsvermogen
 • het verbeteren van uw spierkracht
 • het vergroten van de kennis over uw longaandoening
 • het vergemakkelijken van dagelijkse bezigheden zoals bijvoorbeeld lopen

Het is belangrijk dat u na de revalidatie doorgaat met trainen. Uw fysiotherapeut kan u helpen met het zoeken naar een geschikte plek voor de verdere training. Lees meer over longrevalidatie

Reumarevalidatie

Reumarevalidatie is bedoeld voor mensen met Reumatoïde Artritis (RA). Deze aandoening  veroorzaakt pijn en vermoeidheid en heeft invloed op het normale bewegen. Met behulp van het programma van reumarevalidatie kan gewerkt worden aan spierkracht, beweeglijkheid van gewrichten en algehele conditie.

Op basis van uw persoonlijke doelstellingen wordt u tijdens het revalidatietraject begeleid door de verpleegkundig reumaconsulent en een fysiotherapeut gespecialiseerd in RA. Lees meer over reumarevalidatie.