flevoziekenhuis-revalidatie06

De fysiotherapeuten van het Flevoziekenhuis hebben de HBO-opleiding Fysiotherapie gevolgd. Daarnaast heeft elke fysiotherapeut aanvullende opleidingen gevolgd.

U vindt hieronder een overzicht (in alfabetische volgorde) van de aanwezige kennis en specialisaties binnen het team van fysiotherapeuten.

Bewegingswetenschappen

Een bewegingswetenschapper bestudeert het menselijk bewegen, vindt oplossingen voor problemen die met dat bewegen samenhangen, formuleert wetenschappelijke vragen omtrent bewegingsvraagstukken en probeert deze vraagstukken door wetenschappelijk onderzoek te beantwoorden.

Longrevalidatie

Longrevalidatie bestaat uit groeps- of individuele begeleiding en training van COPD- en astmapatiënten in een klinische instelling waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest recente inzichten binnen de longrevalidatie.

Functionele looptraining

Functionele looptraining richt zich op het functioneel oefenen van met name het looppatroon van patiënten met (orthopedische) aandoeningen aan de onderste extremiteit, waarbij het accent ligt op patiënten met aandoeningen die in principe herstelbaar zijn.

Intensive Care

Op de Intensive Care richt de behandeling van de fysiotherapeut zich op het voorkomen en behandelen van pulmonale complicaties (longproblematiek) en op het voorkomen en behandelen van functiestoornissen van het bewegingssysteem.

Handrevalidatie

Handrevalidatie is bedoeld voor patiënten met een peesletsel in de hand- / polsregio. Het doel is om uw (geopereerde) hand uiteindelijk weer zo goed mogelijk te kunnen gebruiken.

Hartfalen

Hartfalenrevalidatie is een onderdeel van de hartrevalidatie en bedoeld voor patiënten met hartfalen (een verminderde pompfunctie van het hart). De training is gericht op het verbeteren van het algemeen uithoudingsvermogen en van de spierkracht. Het doel van de revalidatie is dat uw conditie zo goed mogelijk wordt of blijft, zodat u uw activiteiten van het dagelijks leven zo goed mogelijk kan blijven volhouden.

Hartrevalidatie

Hartrevalidatie bestaat zowel uit de klinische als de poliklinische fysiotherapeutische begeleiding van patiënten met coronairlijden en patiënten na een hartoperatie. Mobilisering, ontspanning, sport en spel vormen de voornaamste peilers van de hartrevalidatie.

Haptotherapie

Haptotherapie biedt de mogelijkheid om (opnieuw) kennis te maken met uw gevoelsleven en wat het lichaam ‘vertelt’ over uzelf, over uw omgeving en over uw relaties met anderen.

Inspanningsfysiologie en oefentherapie

Tijdens oefentherapie spant de patiënt zich in. Tijdens en na lichamelijke inspanning vinden er in het lichaam veranderingen plaats. Door de kennis van deze veranderingen (inspanningsfysiologie) tijdens oefentherapie is de fysiotherapeut in staat trainingen nog efficiënter in te delen om het gewenste doel te bereiken.

flevoziekenhuis-revalidatie11

KANS (Klachten over de Arm Nek en / of Schouder, voorheen RSI): preventie en herstel

Klachten over de arm, nek en/of schouder ('KANS') zijn vaak werkgerelateerd. De fysiotherapeut kan een uitspraak doen over het ontstaan en instandhouden van deze werkgerelateerde klachten. Dit doet hij / zij door een brede analyse te maken van de gezondheidsproblemen (bijv. door een werkplekonderzoek) waarna een methodische keuze betreffende de therapeutische strategie en de therapeutische verrichtingen wordt gemaakt.

Klinimetrie CVA

Klinimetrie bij CVA houdt in dat de fysiotherapeut een onderbouwde keuze kan maken voor een of meerdere relevante meetinstrumenten bij de behandeling en begeleiding van een CVA-patiënt.

Knierevalidatie

Knierevalidatie bestaat uit de fysiotherapeutische onderzoek- en behandelmethoden bij veel voorkomende knieproblemen. De fysiotherapeut stelt na een fysiotherapeutisch onderzoek een individueel revalidatieplan voor de patiënt op.

Manuele lymfedrainage

Oedeem is een abnormale ophoping van vocht in het weefsel door een verstoord evenwicht tussen aanvoer en afvoer van vocht. Er zijn verschillende vormen van oedeem, afhankelijk van de oorzaak. Manuele lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die gericht is op verhoging van de transportcapaciteit van het lymfestelsel. Door gebruik te maken van bepaalde handgrepen kan de oedeemfysiotherapeut het vocht verplaatsen naar gebieden in het lichaam waar het lymfesysteem nog intact is zodat het daar vandaan in de circulatie kan worden opgenomen. Andere methoden om oedeem af te voeren zijn: oefentherapie, compressietherapie en lymfetaping.

Manuele therapie

Een manueel therapeut behandelt bewegingsproblemen in de rug, nek en de gewrichten in armen en benen. In de meeste gevallen kunt u bij de manueel therapeut terecht wanneer u niet alleen pijn heeft, maar ook een gewricht moeilijk kunt bewegen. Denk bijvoorbeeld aan:
-    nek- en schouderklachten die uitstralen tot in de armen
-    rugklachten hoog in de rug met pijn in borst en ribben
-    lage rugklachten met eventuele uitstralende pijn naar de benen
-    hoofd- en nekpijn en moeilijk kunnen bewegen
-    bepaalde vormen van duizeligheid die opgewekt worden door het bewegen van de nek

Het effect van manuele therapie:
-    u hebt een betere houding
-    uw gewrichten functioneren beter
-    u kunt gemakkelijker bewegen zonder pijn

Motoriek van de ouderwordende mens

De motoriek van de ouderwordende mens is door verouderingsprocessen aan geleidelijke verandering onderhevig. De fysiotherapeut kan een analyse van het zichtbare motorische gedrag van een oudere patiënt in een specifieke situatie maken.

NDT bij kinderen

Met NDT (Neuro Developmental Treatment) kan de fysiotherapeut de meest recente inzichten over het onderzoeken en behandelen van kinderen met aangeboren of niet aangeboren hersenletsel toepassen.

Ontspanning

Lichamelijke klachten kunnen soms gepaard gaan met angst, onzekerheid en een grote psychische belasting. Als er sprake is van een duidelijke relatie tussen de lichamelijke stoornissen en psychosociale factoren, kunnen ontspanningsmethoden een hulpmiddel zijn voor de patiënt. Hij of zij leert hiermee de ‘spanning’ beter te reguleren. Het eigen vermogen tot herstel kan toenemen.

flevoziekenhuis-revalidatie09

Perifeer arterieel vaatlijden en training

Arteriële vaataandoeningen geven vaak aanleiding tot beperkingen in activiteiten zoals pijn bij lopen. De specifieke trainingsprogramma’s hebben als doel de doorbloeding en de uitwisseling in de weefsels van met name de benen en de armen te verbeteren. En daardoor de beperkingen in activiteiten en participatieproblemen te verminderen.

Traumatologie en fractuurbehandeling

De fysiotherapeut in het ziekenhuis krijgt regelmatig te maken met de revalidatie van patiënten die een ongeluk (trauma) hebben meegemaakt of een geïsoleerde botbreuk (fractuur) hebben. De fysiotherapeut kan de gevolgen die de verschillende medische fractuurbehandelingen voor de patiënt hebben goed inschatten. Gedacht kan worden aan: wel of niet belasten bij het lopen, trainingsmogelijkheden van het fractuurgebied of andere delen van het lichaam. Zo kan uw fysiotherapeut voor u het optimale revalidatieplan opstellen.