De geestelijke verzorgers besteden in het Flevoziekenhuis aandacht aan diverse religieuze feesten. U kunt onder meer denken aan Chanoeka, Divali, Kerst, Pasen en Suikerfeest.