Geestelijke zorg is: samen met u op zoek gaan naar betekenis en zin. Dat doet de geestelijk verzorger door goed te luisteren naar uw verhaal en belangrijke vragen te stellen. Hierdoor kunt u wellicht weer ‘op verhaal komen’.

Algemeen

Ieder mens is bezig met zingeving. Deze zingeving hoeft niet direct met een geloof te maken te hebben. De medewerkers zijn algemeen geestelijk verzorgers, met elk een specifieke achtergrond. Zij willen open staan voor uw levensbeschouwing en u helpen uw eigen zingeving te zoeken en te ontdekken. De geestelijke verzorging is er daarmee voor iedereen, ongeacht geloofs- of levensovertuiging.

Eigen levensbeschouwing

U kunt echter altijd een voorkeur uitspreken voor een geestelijk verzorger uit uw eigen geloofstraditie. Het Flevoziekenhuis heeft geestelijk verzorgers in dienst met een christelijke, islamitische, boeddhistische of humanistische achtergrond.
Daarnaast leggen zij – indien gewenst – verbindingen met andere levensbeschouwelijke stromingen. Zo is er bijvoorbeeld ook goed contact met enkele priesters en met de rabbijn van de joodse gemeenschap in Almere.

Klik hier voor de folder pdf Geestelijke verzorging (252 KB)