Gezondheidsplein www.gezondheidsplein.nl
Nederlandse Vereniging voor Heelkunde www.heelkunde.nl
Diabetische voet www.ziekenhuis.nl
Verenigde Gipsverbandmeesters Nederland www.vgned.nl