Het kan zijn dat een specialist op de polikliniek u naar de gipskamer verwijst. Bijvoorbeeld om gips aan te leggen of voor wondbehandeling. Als het kan, wordt u tussendoor geholpen. Lukt dat niet, dan krijgt u een afspraak mee.

gipskamer03