Het team van Diabetescentrum Almere biedt in samenwerking met de afdelingen Dietetiek en Verloskunde een extra service aan mensen met zwangerschapsdiabetes. Deze groep zwangeren kan iedere dinsdagmiddag in het Flevoziekenhuis terecht voor een groepsbijeenkomst over zwangerschapsdiabetes. Samen met lotgenoten krijgen zij uitleg over de behandeling in combinatie met aangepaste eetpatronen om de zwangerschap zo goed mogelijk te laten verlopen en de risico’s van het ongeboren kind zo klein mogelijk te houden.
Pin It