AIOS
De naam zegt het al. Een AIOS is een arts die bezig is om specialist te worden, in dit geval gynaecoloog. Na de artsenopleiding duurt de opleiding tot gynaecoloog nogmaals zes jaar. Ongeveer de helft van deze periode werken deze artsen in een academisch ziekenhuis, de andere helft in een niet-academisch ziekenhuis zoals het Flevoziekenhuis.

opleiding-gynaecoloog

De gynaecologen zijn er trots op dat zij deze artsen mogen opleiden voor dit leuke beroep. Want toestemming voor opleiden krijg je niet zomaar. Als opleidingskliniek is het noodzakelijk te voldoen aan een heleboel eisen, waaronder het leveren van goede kwaliteit van patiëntenzorg. Ook zijn allerlei soorten besprekingen over patiënten noodzakelijk in het kader van zo'n opleiding. Dat draagt ertoe bij dat niet alleen de assistenten, maar ook de gynaecologen steeds goed op de hoogte zijn van recente ontwikkelingen.

Gedurende hun opleiding moeten de AIOS zoveel leren, dat zij na zes jaar als gynaecoloog aan de slag kunnen. Zij zijn daarom werkzaam op de polikliniek, de verloskamers en de operatiekamers. Zij werken altijd onder supervisie van een gynaecoloog. Dat betekent dat zij bij problemen altijd met hen overleggen, en dat de gynaecologen hun werkzaamheden superviseren en controleren. Zo zal een beginnende AIOS een keizersnee alleen doen als ook de gynaecoloog bij de operatie aanwezig is. Een AIOS die al bijna klaar is met de opleiding, heeft inmiddels zoveel ervaring dat hij of zij een keizersnee zelfstandig mag verrichten. Dit geldt ook voor andere verrichtingen en operaties. Van te voren wordt besproken of een AIOS bij een operatie aanwezig zal zijn.

Arts-assistent
Momenteel werkt er één arts-assistent binnen de vakgroep verloskunde en gynaecologie. Deze arts verricht naast zijn werkzaamheden in het Flevoziekenhuis een promotie-onderzoek over seksualiteitsproblemen bij vrouwen. Dankzij deze inspanningen heeft hij de toezegging gekregen om in 2007 met zijn opleiding tot gynaecoloog in het AMC te mogen beginnen. Mocht u meer informatie willen hebben over zijn onderzoek, dat gebeurt in samenwerking met het onderzoeksinstituut Emotional Brain, of mocht u aan dit onderzoek mee willen doen, klik dan hier. Lees dan verder bij punt 4 van de webpagina van dit instituut.

Ziekenhuis-artsen
Op de afdeling verloskunde zijn in het verloskundig team twee ziekenhuisartsen aanwezig. Zij werken voornamelijk samen met de verloskundigen, maar doen ook spreekuur en lopen soms visite bij patiënten die geopereerd zijn.