Leesvoor

Onderstaande behandelingen zijn mogelijk bij gynaecologische klachten:

 • Niet operatieve behandelingen
  Dit zijn vrijwel altijd behandelingen met medicijnen. De gynaecoloog bespreekt met u de werking en eventuele bijwerkingen van de behandeling.

 • Baarmoederverwijdering
  Een baarmoederverwijdering is een operatie waarvoor u enkele dagen in het ziekenhuis wordt opgenomen. De gynaecoloog geeft u het advies voor een dergelijke operatie als het niet mogelijk is op een andere wijze uw klachten te verhelpen. Vaak is het mogelijk de baarmoeder via de vagina (schede) te verwijderen. U hebt dan geen zichbaar litteken. Soms is een operatie via de buikwand noodzakelijk. In de folder pdf Abdominale baarmoederverwijdering (297 KB) kunt u meer lezen over de gang van zaken rond deze operatie. Voor het herstel moet u ongeveer 6 weken rekenen.

 • Behandeling van de baarmoedermond
  Een behandeling van de baarmoedermond, een lisconisatie genoemd, is een kleine operatie die gebeurt in verband met een afwijkend uitstrijkje. Met een lisje, dat verhit wordt, neemt de gynaecoloog een klein stukje van de baarmoedermond weg. De afwijkende cellen en het afwijkende weefsel verdwijnen hierdoor. Deze ingreep gebeurt in het Flevoziekenhuis onder plaatselijke verdoving. Mocht u daar erg tegenop zien, dan is ook algehele narcose mogelijk. Meer informatie over een afwijkend uitstrijkje en een conisatie vindt u in de folder  Conisatie.

 • Behandelingen in de baarmoeder
  Een poliep of een myoom (vleesboom) in de baarmoederholte kunnen hinderlijke klachten geven van overmatig bloedverlies bij de menstruatie. Het is meestal goed en gemakkelijk mogelijk zo'n poliep of myoom te verwijderen door middel van een hysteroscopische operatie. Via de vagina (schede) brengt de gynaecoloog een kijkbuis in de baarmoeder, en via de kijkbuis wordt de poliep of het vleesboompje dan verwijderd. De ingreep gebeurt in dagbehandeling. Meer informatie vindt u in de folder  pdf Therapeutische Hysterscopie .

 • Eierstokoperatie
  Als een eierstok die vergroot is, adviseert de gynaecoloog vaak deze te verwijderen. Meestal kan dit gebeuren door middel van een laparoscopische operatie: een operatie waarbij de gynaecoloog drie kleine sneetjes van ongeveer 1 cm in de buikwand maakt. Informatie over deze behandeling door middel van een "kijkbuis'' vindt u in de folder De laparoscopische operatie pdf De laparoscopische operatie . Deze operatie vindt veelal plaats in een dagopname. Als de eierstok sterk vergroot is, is een laparoscopische operatie niet mogelijk, en moet de eierstok via een grotere snede in de buikwand verwijderd worden. De gynaecoloog bespreekt dan met u waar het litteken komt en geeft u verdere informatie.

 • Behandelingen bij ongewild urineverlies
  Ongewild urineverlies in een hinderlijke klacht voor vrouwen. De gynaecoloog doet eerst onderzoek naar de reden voor het urineverlies. Afhankelijk van de oorzaak, zijn verschillende soorten behandelingen mogelijk. Bij urineverlies bij inspanning (stress-incontinentie of inspannings-incontinentie) wordt altijd eerst fysiotherapie geadviseerd. Als dat onvoldoende resultaat oplevert, biedt een operatie vaak goede mogelijkheden om de klachten te verhelpen. Tot voor kort werd de TVT operatie uitgevoerd, maar deze is inmiddels vervangen door de TVT-O operatie, die daar veel op lijkt. De gynaecoloog geeft u hierover verdere mondelinge informatie. Als er ook sprake is van een verzakking, dan kunt u in de folder pdf Bekkenbodemproblemen bij vrouwen (477 KB) meer lezen over verschillende operatieve mogelijkheden.

 • Behandelingen bij verzakkingen
  Verzakkingen hoeven alleen behandeld te worden als er klachten zijn. Soms biedt kan een  pdf Ring of pessarium uitkomst. Is dat niet het geval, of geeft u de voorkeur aan een operatie, dan vindt u in de folder pdf Bekkenbodemproblemen bij vrouwen (477 KB) meer informatie over operatieve behandelingen.

 • Behandelingen van klachten van de vulva
  In de folder Aandoeningen van de Vulva leest u algemene informatie over verschillende aandoeningen van de vulva, de uitwendige geslachtsorganen. Er is vooralsnog geen schriftelijke informatie beschikbaar over operaties van de vulva. De gynaecoloog geeft u hier graag mondelinge informatie over.

Bij de verschillende behandelingen vindt u verwijzingen naar folders die door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie geschreven zijn. Deze folders behandelen verschillende verloskundige en gynaecologische klachten, aandoeningen, onderzoeken en behandelingen. Zo krijgt u een beeld van wat u normaliter aan zorg en voorlichting kunt verwachten. Soms geeft de gynaecoloog u andere informatie of adviezen, bijvoorbeeld omdat uw situatie anders is. Schriftelijke voorlichting is altijd een aanvulling op het gesprek met de gynaecoloog. De Commissie Patiëntenvoorlichting van de NVOG besteedt zeer veel aandacht aan de inhoud van de folders. Dit betekent dat er geen belangrijke fouten in deze folders staan, en dat de meerderheid van de Nederlandse gynaecologen het eens is met de inhoud.