fertiliteit-kleiman

Informatie over problemen om zwanger te worden en de daarbij behorende onderzoeken en behandelingen vindt u op de pagina fertiliteit. Voor problemen, onderzoeken en behandelingen tijdens de zwangerschap verwijzen wij u naar de pagina verloskunde.

Op de polikliniek gynaecologie kunt u terecht met de volgende klachten en problemen:

 

 • Abnormaal bloedverlies
  Er bestaan verschillende vormen van abnormaal vaginaal bloedverlies, zoals hele hevige menstruaties, tussentijds bloedverlies of bloedverlies na het vrijen (geslachtsgemeenschap), onregelmatig bloedverlies of bloedverlies na de overgang (langer dan een jaar na de laatste menstruatie). Voor de verschillende soorten abnormaal bloedverlies bestaan verschillende oorzaken. Veelal is er een passende behandeling mogelijk.

  Als u de gynaecoloog bezoekt vanwege deze klacht, probeer dan van te voren op te schrijven wanneer het bloedverlies optrad en hoe lang de bloedingen duurden. Neem deze gegevens mee naar het spreekuur.

  In de folder pdf eerste bezoek gynaecoloog kunt u lezen wat u bij het eerste bezoek aan de gynaecoloog kunt verwachten. Bijna altijd wordt ook Echoscopie in de gynaecologie en verloskunde verricht om de baarmoeder en de eierstokken te beoordelen. Een Water-contrast-echoscopie of SIS geeft meer inzicht in hoe de baarmoederholte eruit ziet. Soms is hiervoor een pdf Diagnostische hysteroscopie voor nodig. Poliepen of vleesbomen in baarmoederholte, die vaak een reden zijn voor pdf Hevig bloedverlies , kunnen verwijderd worden door middel van een pdf Therapeutische Hysteroscopie . Een hysteroscopie is een ingreep waarbij de gynaecoloog met een kijkbuis in de baarmoederholte kijkt.

  Heel vaak is het mogelijk klachten over abnormaal bloedverlies met medicijnen of een simpele behandeling te verhelpen.
 • Afwijkend uitstrijkje
  Een uitstrijkje wordt gemaakt van de baarmoederhals om een vroeg stadium van baarmoederhalskanker op te sporen. De meeste uitstrijkje worden gemaakt bij het bevolkingsonderzoek. Soms wordt een uitstrijkje gemaakt omdat er klachten zijn van bijvoorbeeld bloedverlies na het vrijen (geslachtsgemeenschap).

  Bij een afwijkende uitslag van het uitstrijkje schrikken de meeste vrouwen erg. Toch is dat niet nodig. Vrijwel altijd blijkt er sprake te zijn van een nog onschuldig voorstadium van baarmoederhalskanker. Als er al een behandeling nodig is, dan kan dat op eenvoudige wijze gebeuren door een klein stukje van de baarmoedermond weg te nemen (lisexcisie of lisconisatie), waardoor het afwijkende weefsel wordt weggenomen. U behoudt dan de baarmoeder. Soms is ook geen behandeling noodzakelijk en volstaat verdere controle. Meer informatie over het pdf Uitstrijkje (241 KB) .
 • Afwijkingen van de vulva
  De vulva is de medische term voor de uitwendige geslachtsorganen, zoals de kleine en grote (schaam)lippen.
 • Anticonceptievragen
  Er bestaan veel verschillende middelen om een ongewenste zwangerschap te voorkomen. Meer informatie over pdf Anticonceptie . Een  pdf Sterilisatie is een definitieve vorm van anticonceptie. Over het algemeen wordt een sterilisatie afgeraden aan jonge vrouwen, omdat de kans op spijt van de ingreep voor hen relatiief groot is. Bedenk dat ook een sterilisatie geen 100% zekerheid biedt om nooit meer zwanger te worden, en dat veel andere vormen van anticonceptie even betrouwbaar zijn. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een sterilisatie, maar lees van te voren uw polis goed door.
 • Buikpijn
  Buikpijn kan acuut optreden of langdurig (chronisch) aanwezig zijn. Meer informatie over pdf Chronische buikpijn . Zowel bij acute als bij chronische buikpijn bespreekt de arts uw klachten eerst en krijgt u een gynaecologisch onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen wordt het verdere beleid bepaald.
 • Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
  Een buitenbaarmoederlijke zwangerschap is een zwangerschap die zich niet in de baarmoeder, maar daarbuiten heeft ingenesteld. Meestal is dat in de eileider. Vaak is een operatie noodzakelijk. Meer informatie over een pdf Buitenbaarmoederlijke zwangerschap .
 • Eileiderontsteking
  Meer informatie over pdf SOA en eierleidingontsteking .
   
 • Endometriose
  Meer informatie over pdf Endometriose
   
 • Goedaardige gezwellen
  Voorbeelden van goedaardige gezwellen zijn een vleesboom ( pdf Myomen ) of een vergrote eierstok. Soms wordt geadviseerd een vergrote eierstok te verwijderen. Hoe dat kan gebeuren, leest u in de folder pdf De laparoscopische operatie .
   
 • Hormonale problemen
  Er bestaan veel verschillende soorten hormonale problemen. Meer informatie vindt u in de folders over  pdf Premenstrueel syndroom (PMS) , De overgang en PCOS - PolyCysteus Ovarium Syndroom.
   
 • Kwaadaardige aandoeningen
  Kwaadaardige aandoeningen van de baarmoeder of de eierstokken komen gelukkig zelden voor. Meer informatie vindt u in de folder Baarmoederhalskanker, Baarmoederkanker, Eierstokkanker en Vulvakanker.
   
 • Miskraam
  Miskramen komen veel voor. Meer in formatie vint u de folder pdf Vaginaal bloedverlies in de eerste maanden van de zwangerschap (102 KB) . in Bij herhaalde miskramen kan aanvullend onderzoek zinvol zijn. Lees de folder pdf Herhaalde miskramen (90 KB) .
   
 • Myomen (vleesbomen)
  Meer informatie over pdf Myomen .
   
 • Ongewild urineverlies
  Algemene informatie over urineverlies en de functie van de bekkenbodem vindt u in de folder pdf Bekkenbodemproblemen bij vrouwen . Er bestaan twee soorten van urineverlies, inspanningsincontinentie (verlies van urine bijvoorbeeld bij hoesten en niezen) en aandrangsincontinentie, ook wel urge-incontinentie gnoemd. Dit laatste is het snel verliezen van urine bij aandrang, wat bijvoorbeeld versterkt wordt door het horen lopen van een kraan. Om te bezien welke van deze beide soorten incontinentie op de voorgrond staat, wordt soms een urodynamisch onderzoek(UDO) verricht. Bij urineverlies bij inspanning is altijd fysiotherapie om de bekkenbodemspieren te versterken, de eerste behandeling. Soms biedt een pdf ring of pressarium (145 KB) uitkomst. Afhankelijk van de bevindingen bij onderzoek, of er al dan niet ook sprake is van een verzakking, kunnen verschillende soorten bekkenbodem- en incontinentieoperaties plaatsvinden. Bij inspanningsincontinentie kan de gynaecoloog een TVT-O operatie doen.De gynaecoloog geeft u hierover verder mondelinge informatie.
   
 • Ongewenste zwangerschap
  Bent u ongewenst zwanger, en overweegt u de zwangerschap af te laten breken, dan kunt u daarvoor bij de gynaecologen van het Flevoziekenhuis terecht. Zij geven u informatie over de behandeling, die plaats kan vinden met medicijnen of door middel van een pdf curettage (273 KB) . Wij adviseren u te bellen voor een afspraak op de polikliniek. Als u vertelt dat u ongewenst zwanger bent, kunt u altijd op zeer korte termijn gezien worden. Mocht u besluiten tot een curettage, dan kan ook deze behandeling snel plaatsvinden.
   
 • Overgang
  De meeste vrouwen krijgen hun laatste menstruatie tussen hun veertigste en zestigste jaar. Met de overgang wordt de periode bedoeld waarin de menstruaties langzamerhand ophouden. Tussen het veertigste en vijftigste jaar komen de menstruaties vaak eerst wat sneller na elkaar, later zitten er juist wat langere tussenpozen tussen de menstruaties. In deze periode van enkele jaren zoeken de hormonen een nieuw evenwicht. Hoe lang deze periode duurt, verschilt van vrouw tot vrouw. De overgangsjaren zijn ook de levensfase waarin andere belangrijke veranderingen plaatsvinden: kinderen worden zelfstandig, ouders vragen meer zorg en aandacht, en ook in de werksituatie zijn er soms veranderingen.Het is een periode die gemengde gevoelens kan oproepen. Sommige vrouwen voelen het uitblijven van de menstruatie als een opluchting, andere kunnen verdrietig zijn omdat hun vruchtbaarheid nu definitief voorbij is. Een kwart van de vrouwen heeft hindrlijke klachten, anderen hebben helemaal geen klachten. De overgang is echter een natuurlijke fase in het leven van iedere vrouw. U kunt volop in het leven staan en actief blijven. Mocht u hinderlijke klachten hebben als nachtzweten waardoor u vaak 's nachts wakker wordt of zulke sterke opvliegers dat u hierdoor in uw dagelijkse bezigheden ernstig geremd wordt, dan is behandeling mogelijk. Meer informatie over de overgang
 • Premenstruele klachten
  Meer informatie over  pdf Premenstrueel syndroom (PMS).
   
 • Seksueel overdraagbare aandoeningen (SOA)
  Meer informatie over pdf SOA en eierleiderontsteking .
   
 • Seksuele problemen
  Meer informatie over pdf Seksuele problemen bij vrouwen .
   
 • Sterilisatieverzoek
  Mocht u denken aan een sterilisatie, een definitieve vorm van anticonceptie, lees dan de folder pdf Sterilisatie van de vrouw goed door. De meeste aanvullende verzekeringen vergoeden een sterilisatie, maar lees van te voren uw polis goed door.
   
 • Vaginale afscheiding
  Meer informatie over Aandoeningen van de Vulva.
   
 • Verzakkingen
  Algemene informatie over deze klachten vindt u in de folder pdf Bekkenbodemproblemen bij vrouwen . Bij dit soort klachten is fysiotherapie vaak zinvol om de bekkenbodemspieren te versterken. De gynaecologen van het Flevoziekenhuis werken nauw samen met fysiotherapeuten die in de gezondheidscentra aanwezig zijn. In bijna elk gezondheidscentrum is een fysiotherapeut aanwezig die gespecialiseerd is in de behandeling van dit soort klachten. Een ring of pressarium kan er voor zorgen dat een verzakte baarmoeder of verzakte wand van de vagina weer op de normale plaats komt.
   
 • Vragen over gynaecologische klachten of problemen
  U kunt met al uw vragen over gynaecologische klachten of problemen bij de gynaecologen van het Flevoziekenhuis terecht, ook als u op deze website geen informatie over vindt.

Bij de verschillende klachten vindt u verwijzingen naar folders die door de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie geschreven zijn. Deze folders behandelen verschillende verloskundige en gynaecologische klachten, aandoeningen, onderzoeken en behandelingen. Zo krijgt u een beeld van wat u normaliter aan zorg en voorlichting kunt verwachten. Soms geeft de gynaecoloog u andere informatie of adviezen, bijvoorbeeld omdat uw situatie anders is. Schriftelijke voorlichting is altijd een aanvulling op het gesprek met de gynaecoloog. De Commissie Patiëntenvoorlichting van de NVOG besteedt zeer veel aandacht besteed aan de inhoud van de folders. Dit betekent dat er geen belangrijke fouten in deze folders staan, en dat de meerderheid van de Nederlandse gynaecologen het eens is met de inhoud.