Overgangsklachten

Iedere vrouw krijgt met de overgang te maken. Niet iedere vrouw heeft last van de overgang. 20% van de vrouwen komt zonder problemen deze periode door. Van de 80% van de vrouwen, die wel klachten heeft, heeft 30 % dusdanige klachten, dat ze er wat aan wil doen.
De meest bekende klachten, die om behandeling vragen, zijn opvliegers en nachtzweten. Een scala aan klachten kan veroorzaakt worden door de veranderingen in de hormoonproductie, die kenmerkend zijn voor de overgangsperiode.

Wat gebeurt er nog meer tijdens en na de overgang?

Hart- en vaatziekten

Oestrogenen hebben een gunstige invloed op hart- en bloedvaten, waardoor vrouwen jonger dan 50 jaar veel minder risico lopen op een hartinfarct of een hersenbloeding dan mannen van dezelfde leeftijd.
Na de overgang, als de beschermende werking van de oestrogenen weg valt, neemt de kans op het krijgen van een hartinfarct of een hersenbloeding helaas snel toe.

Osteoporose (botontkalking)

Tot ongeveer 25 jaar wordt er evenveel bot aangemaakt als afgebroken. Daarna wordt geleidelijk de botdichtheid minder en in de jaren na de menopauze neemt de botdichtheid door het tekort aan oestrogeen sneller af. Alleen als de botdichtheid beneden een bepaalde waarde komt, is er sprake van osteoporose.
Soms is het wenselijk een botdichtheidsmeting te laten doen. Van veel overgangspreparaten is aangetoond dat die het proces van botontkalking stoppen en zelfs de botaanmaak vergroten. In elk geval is het belangrijk gezond te eten en voor voldoende lichaamsbeweging te zorgen.

De Menopauze poli is een gespecialiseerd centrum waar vrouwen terecht kunnen voor informatie over de overgang en behandeling van hun overgangsklachten.

Om deze periode gezond door te komen, heeft het Flevoziekenhuis een menopauze poli in het leven geroepen. Dit spreekuur wordt gehouden door een gespecialiseerde menopauzeverpleegkundige. Zij is geschoold in de begeleiding van vrouwen met (ernstige) klachten, die het gevolg zijn van de overgang. De menopauzeverpleegkundige is goed op de hoogte van de preventie en behandeling van overgangsklachten en van de voordelen en nadelen van de verschillende behandelingsmethoden. In haar werk wordt zij ondersteund door een gynaecoloog en internist. Verder wordt er intensief samengewerkt met andere disciplines: bekkenfysiotherapie, diëtetiek, seksuologie en urogynaecologie. Zo nodig vindt verwijzing naar deze hulpverleners plaats.

Wat kunt u verwachten van de Menopauze poli Flevoziekenhuis

  • informatie over de overgang
  • advies over en behandeling van overgangsklachten

Team Menopauze poli Flevoziekenhuis

 menopauze-consulente
hartsuiker 
M. Hartsuiker
 
gynaecoloog
horree
dr. N. Horrée
gynaecoloog
Kleiverda
dr. G. Kleiverda

Voorbereiding

Graag vooraf toegestuurde pdf Vragenlijst Menopauze poli Flevoziekenhuis invullen en meenemen bij u 1ste bezoek aan de Menopauzepoli.

Informatieve website

Op www.vrouwenindeovergang.nl vindt u uitgebreide informatie over bijvoorbeeld de overgang, de menopauze en overgangsklachten.

Een afspraak maken

U kunt een afspraak maken via mijnFlevoziekenhuis.nl. Met de afspraak krijgt u informatie en de vragenlijst digitaal toegezonden. U kunt ook bellen met de polikliniek gynaecologie, telefoon 036 - 868 87 00. De polikliniek is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.30-17.00 uur. Zegt u er dan duidelijk bij dat u een afspraak wilt maken voor de Menopauze poli. U krijgt de informatie dan per post toegestuurd.