Een patiënt wordt op de afdeling Hartbewaking opgenomen als er problemen zijn met het hart, waardoor de hartfunctie bewaakt en/of behandeld moet worden. Tijdens de bewaking wordt o.a het hartritme en de bloeddruk gecontroleerd. Een opname op de hartbewaking is nodig na bijv. een hartinfarct of ernstig hartfalen.

flevoziekenhuis hartbewaking

De afdeling bestaat uit 11 bewaakte bedden waar cardiologische patiënten opgenomen kunnen worden. Daarnaast kunnen 16 patiënten telemetrisch bewaakt worden.
Op de afdeling werken verpleegkundigen met een C.C.U. opleiding en verpleegkundigen die deze opleiding volgen. De afdeling werkt samen met drie cardiologen, een stafarts cardiologie en een arts assistent. Waar nodig worden andere disciplines in consult gevraagd.
Voor vragen kunt u bellen: 036 - 868 85 83.

Bezoektijden

U vindt de verpleegafdeling Hartbewaking op de eerste etage van het ziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 112. Bekijk de route.

Het ziekenhuis kent in principe geen vaste bezoektijden. Uit gesprekken met patiënten die op een intensieve verpleegafdeling hebben gelegen, is echter gebleken dat zij lang en veel bezoek meestal niet als prettig hebben ervaren.

In het belang van onze patiënten vragen wij u vriendelijk om bij voorkeur uw naaste te bezoeken op de volgende tijden, met maximaal 2 personen:
’s middags tussen 16.00 - 16.45 uur
’s avonds tussen 19.00 - 20.00 uur

Wilt u u buiten deze uren komen, dan raden wij u aan om vooraf telefonisch te overleggen met de CCU-verpleegkundige. Dit om teleurstelling en lang wachten te voorkomen. Het kan immers zijn dat door onderzoek of behandeling het geen goed moment is voor uw bezoek.

De CCU-verpleegkundige is te bereiken op telefoonnummer 036 - 868 94 42.

Openingstijden

24 uur per dag.