Wanneer u iets vreemds ontdekt in uw borst, bijvoorbeeld een knobbeltje, pijn of vochtafscheiding uit de tepel, kan uw huisarts u voor onderzoek doorverwijzen naar de Mammapoli van het Flevoziekenhuis. Ook kan het zijn dat er bij het 'Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker' iets is gevonden dat nader moet worden onderzocht.

De Mammapoli is gevestigd op de afdeling Radiologie, waardoor alle onderzoeken op één locatie zijn. U kunt zich aanmelden bij de polikliniek Chirurgie op de begane grond (route 51, bekijk de route).

Binnen twee werkdagen kunt u terecht op de Mammapoli van het Flevoziekenhuis. De verpleegkundig specialist mammacare, de chirurg, de radioloog en de patholoog werken samen tijdens dit onderzoek. De verschillende onderzoeken vinden plaats op één dag. De verpleegkundig specialist of chirurg bespreekt nog dezelfde dag met u de resultaten van het lichamelijk onderzoek, de mammografie en de echografie.
Wanneer er een biopsie is verricht naar aanleiding van de mammografie en de echo dan krijgt u een afspraak na twee werkdagen om de uitslag hiervan met u te bespreken.

De dag van het onderzoek wordt veelal als enerverend, intensief en vermoeiend ervaren. Wij raden u aan iemand mee te nemen om u te steunen, twee horen meer dan één. Mocht blijken dat er borstkanker is geconstateerd, dan start de mammapoli van het Flevoziekenhuis direct het behandeltraject voor borstkanker op.

Mammografie
Een mammografie is een röntgenfoto van de borsten waarmee op een snelle en betrouwbare manier borstkanker kan worden opgespoord. Mamma is het Latijnse woord voor borst. Op de foto worden vetweefsel, klierweefsel en bindweefsel en mogelijke afwijkingen in het weefsel zichtbaar.

Wanneer wordt een mammografie gemaakt?

Een mammografie wordt gemaakt:
• Bij verschijnselen die kunnen wijzen op borstkanker. Denk aan een knobbeltje in de borst of bloed of vocht uit de tepel.
• Bij vrouwen en mannen zonder symptomen, maar die wel een verhoogd risico lopen op borstkanker omdat naaste familieleden borstkanker hebben (gehad).
• Bij vrouwen die worden opgeroepen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker (deze oproep geldt voor alle vrouwen boven de 50 jaar).

Wanneer u bent doorverwezen vanuit het bevolkingsonderzoek, kan de radioloog op grond van de foto's besluiten om aanvullende opnames te maken. De mammografie die in het Flevoziekenhuis wordt gemaakt dient dan als vergelijkingsmateriaal.

Hoe gaat een mammografie in zijn werk ?
Na het gesprek en het lichamelijk onderzoek door de arts-assistent chirurgie of de verpleegkundig specialist mammacare neemt u weer plaats in de wachtkamer. U wordt daarna opgeroepen door de laborant van de afdeling Radiologie.
Het maken van een mammografie duurt gemiddeld 20 minuten en wordt uitgevoerd door een laborant die hierin gespecialiseerd is.De laborant legt uw borst op een plaat. Met behulp van een tweede plaat (een zgn. compressieplaat) wordt de borst enkele seconden samengedrukt. Deze druk kan gevoelig zijn, sommige patiënten ervaren dit zelfs als pijnlijk. De laborant voert in overleg met u de druk op de borst langzaam op, ervaring heeft geleerd dat het op deze manier uitvoeren van het onderzoek door patiënten als minder vervelend ervaren wordt. Dit samendrukken of comprimeren van de borst is noodzakelijk om het borstweefsel uiteindelijk beter te kunnen beoordelen. De foto wordt hierdoor scherper en is beter te beoordelen. Kleine afwijkingen worden bovendien beter zichtbaar en er is minder röntgenstraling nodig. Per borst worden standaard twee foto's gemaakt. Zowel de linker- als rechterborst wordt gefotografeerd zodat beide borsten met elkaar kunnen worden vergeleken.

Wat gebeurt er nadat de foto's zijn genomen?
Na het onderzoek worden de foto's direct bekeken door een radioloog.
Soms geeft de mammografie niet voldoende informatie en is nader onderzoek nodig. Het kan zijn dat er extra foto's worden gemaakt en/of het onderzoek aangevuld wordt met een echografie. Het doen van een biopsie behoort ook tot de mogelijkheden (zie hoofdstuk Naaldbiopsie).

Echografie
Als aanvulling op de mammografie kan een echografie nodig zijn. Bij een echografie wordt gebruik gemaakt van geluidsgolven. De weerkaatsing (echo) van deze golven maakt organen en weefsels zichtbaar op een beeldscherm. Op de huid wordt een gelei aangebracht, waardoor de signalen beter worden opgevangen. De radioloog beweegt vervolgens een apparaatje over de borst.
Een echografie levert nadere informatie op over de verschillende weefsels in de borst. Zo is het mogelijk een cyste te onderscheiden van een andersoortige knobbel. Een echografie is een eenvoudig en lichamelijk niet-belastend onderzoek.

Naaldbiopsie
Op grond van het lichamelijk onderzoek, mammografie en eventueel echografie, kan nog meer onderzoek nodig zijn. Meestal gebeurt dit door het doen van een naaldbiopsie.
Het doen van een naaldbiopsie wil niet zeggen dat er een verdenking bestaat op kwaadaardigheid. Wanneer de mammografie en/of de echo een mogelijk goedaardige aandoening laat zien wordt hier ook regelmatig een biopt van genomen.

Bij een naaldbiopsie wordt met een dunne naald een hapje uit de borst genomen. Dit gebeurt onder plaatselijke verdoving. De naaldbiopsie wordt uitgevoerd door de radioloog. De uitslag van een naaldbiopsie is na twee werkdagen bekend. Voor het bespreken van deze uitslag wordt met u een tweede afspraak bij de chirurg of verpleegkundig specialist gemaakt.