De laboratoriumdiagnostiek die door OLVG Lab BV wordt uitgevoerd voor hemato-oncologische patiënten in het Flevoziekenhuis, is door de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) erkend als topklinisch. De klinisch chemici en hematologen van het Flevoziekenhuis hebben deze diagnostiek samen met OLVG Lab BV en Sanquin Diagnostiek sterk integraal en multidisciplinair ingericht. De STZ-erkenning topklinisch voor deze diagnostiek illustreert dat Almeerse hemato-oncologische patiënten op tijd de beste zorg op de juiste plek ontvangen.

In de nabije toekomst wordt de hemato-oncologie diagnostiek verder verbeterd en worden nieuwe veelbelovende technieken, zoals ‘next generation’ en ‘whole genome sequencing’, nader toegepast. Op deze manier brengen hematologen en labspecialisten gezamenlijk topzorg dichtbij.

olvg lab bv

Integraal en multidisciplinair

Hemato-oncologische diagnostiek bestaat uit het vaststellen van een hematologische maligniteit, het classificeren van de maligniteit voor therapie en prognostische doeleinden en het monitoren van de therapie. Deze diagnostiek wordt integraal in het laboratorium in bloed en weefsel uitgevoerd, waarbij de klinische chemie, pathologie, moleculaire diagnostiek en cytogenetica een belangrijke rol spelen. De complexe laboratoriumuitslagen worden multidisciplinair geïnterpreteerd in de klinische context met intensieve betrokkenheid vanuit de internist-hematologen en in afstemming met de academie.

Flowcytometrie

De afgelopen jaren is veel aandacht besteed aan de optimalisatie en verdere ontwikkeling van de flowcytometrie binnen deze diagnostiek. Flowcytometrie is een techniek voor het tellen en bestuderen van in een stromende vloeistof voorkomende microscopisch kleine deeltjes. Door gebruik te maken van flowcytometrie met 8 markerstoffen tegelijk en slimme software waarbinnen referentiedatabases beschikbaar zijn, kan op individueel celniveau een steeds preciezere classificatie van de soort aandoening worden gegeven

Topklinische erkenning

De samenwerking tussen het laboratorium Flevoziekenhuis, OLVG Lab en Sanquin resulteert in een unieke combinatie van laboratoria en garandeert een bovenregionale functie voor de hemato-oncologie diagnostiek binnen Groot Amsterdam en Flevoland.
Het zorgregister van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) heeft deze hooggespecialiseerde en complexe zorg binnen OLVG Lab BV op verschillende inhoudelijke, kwalitatieve criteria (zoals de aard van het ziektebeeld, gespecialiseerde diagnostiek, bijzondere behandeling en multidisciplinariteit) getoetst en als topklinisch erkend.
   
Pin It