Internist-hematoloog

baars-j

“Direct en persoonlijk contact met mensen die hun lijf en leden aan ons toevertrouwen, dat is mijn drijfveer”

“Na afronding van de specialistenopleiding en superspecialisatie in achtereenvolgens Medisch Spectrum Twente, UMC Groningen (interne geneeskunde), EMC Rotterdam (hematologie) en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis (oncologie) wist ik, dat de patiëntenzorg van een perifeer ziekenhuis mij het meest aan het hart lag. Bij mijn komst naar Almere in 1999 had ik een soort droombeeld van hoe dit toen nog kleine ziekenhuis zich zou kunnen ontwikkelen. En dat blijkt in belangrijke mate, en nog veel sneller dan ik verwachtte, uit te komen!

Bovendien wisten we met een prettig, collegiaal team een heel goed samenwerkende vakgroep op te bouwen. Een respectvolle, kwaliteit- en oplossingsgerichte houding richting onze patiënten wordt door de gehele groep gedragen. Daarbij nemen we ook nog deel aan de specialistenopleiding,in affiliatie met het AMC.

Het vak moet professioneel worden beoefend, dat is de basis. Mijn sterkste drijfveer ontleen ik aan het directe en persoonlijke contact met de mensen die hun lijf en leven aan ons toevertrouwen. Mijn visie is dat ieder mens telt en respect verdient. Ik probeer altijd, hoe moeilijk dat soms ook blijkt, mensen gehoord en tevreden naar huis te laten gaan. Juist bij de behandeling en begeleiding van mensen met kwaadaardige ziekten kan je als zorgverlener heel veel geven, maar krijg je ook heel veel terug, het verrijkt.

Werkzaam in het Flevoziekenhuis sinds 1999.

Waardeer mij op Zorgkaart Nederland
Waardeer het Flevoziekenhuis op Zorgkaart Nederland