NABON Breast Cancer Audit
De NABON Breast Cancer Audit verzamelt alle gegevens over borstkankerbehandelingen in Nederland. Het Flevoziekenhuis doet hieraan mee. We krijgen online terugkoppeling van kwaliteitsgegevens, waardoor we onze resultaten kunnen spiegelen aan het landelijk gemiddelde. De externe indicatoren worden gepubliceerd voor Zichtbare Zorg, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties.

Borstkankervereniging
Al enkele jaren voldoet het Flevoziekenhuis aan de richtlijnen voor borstkankerzorg die door patiënten en experts zijn opgesteld en kunnen wij met trots het roze lintje laten zien. Het afgelopen jaar zijn er meer dan 220 patiënten door onze chirurgen geopereerd.

SONCOS

Het Flevoziekenhuis voldoet aan alle richtlijnen van de Borstkankervereniging Nederland en SONCOS. SONCOS is het platform voor interdisciplinair overleg en professionele samenwerking tussen de Nederlandse Vereniging voor Chirurgische Oncologie (NVCO), de Nederlandse Vereniging voor Medische Oncologie (NVMO) en de Nederlandse Vereniging voor Radiotherapie en Oncologie (NVRO).

Wetenschappelijk onderzoek
Wereldwijd wordt continu onderzoek gedaan naar nieuwe behandelingen van kanker. Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten desgewenst kunnen deelnemen aan deze onderzoeken, in Nederland of in het buitenland. Als een patiënt in aanmerking komt voor een onderzoek waaraan wij meedoen, zullen wij hem of haar altijd vragen om te participeren in het onderzoek. Het gaat om deelname aan klinische studies en nieuwe therapieën.

Wij participeren ook dit jaar weer in meerdere studies. Een – niet volledig - overzicht:
  1. Een studie naar mannen met borstkanker https://www.boogstudycenter.nl/studie/266/prospmalebc.html
  2. Een studie naar low-risk DCIS start dit najaar http://www.eortc.org/clinical-trials
  3. LORD: Onderzoek naar laaggradig voorstadium borstkanker (DCIS). Hierbij wordt actief gecontroleerd of standaard behandeld (borstsparende operatie).
  4. Top 1: Met dit onderzoek willen we kijken wat het effect is van het achterwege laten van bestraling bij oudere vrouwen met een vroegstadium borstkanker die een borstsparende operatie hebben ondergaan.