Het Flevoziekenhuis werkt nauw samen met het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam. Onze chirurgen zijn werkzaam in beide ziekenhuizen. Patiënten die worden gezien in het AMC, worden in het Flevoziekenhuis geopereerd.
Voor patiënten met een verhoogde kans op borstkanker is een nauwe samenwerking met de afdeling Klinische genetica van het AMC. Enerzijds kunnen patiënten er terecht voor een eerste analyse, maar er is een speciaal programma opgezet voor patiënten die al jaarlijks controle moeten ondergaan.

Radiotherapie
Soms is bestraling nodig, voor of na de chemo, of bij een borstsparende operatie. Dit duurt 21 tot 35 dagen. De bestraling vindt elke werkdag plaats en u kunt daarvoor terecht in de dependance van de afdeling Radiotherapie AMC binnen het Flevoziekenhuis. De radiotherapeut-oncologen maken deel uit van het team voor borstkankerzorg en zijn iedere maandag aanwezig bij het multidisciplinair overleg (MDO). Zo zijn de lijnen kort en vindt een naadloze aansluiting plaats op de rest van de behandelingen.

Pathologische diagnostiek
Het weefselonderzoek na een punctie plaatsvindt gebeurt door het medisch laboratorium van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam. Het onderzoek gebeurt zorgvuldig en snel: u krijgt binnen twee dagen de uitslag van de chirurg op onze mammapoli.

Andere ziekenhuizen
Net als elk ziekenhuis dat de SONCOS-normen naleeft, heeft het Flevoziekenhuis intensief contact en formele afspraken met verschillende ziekenhuizen. We hebben o.a. nauwe banden met het AMC.

Overleg met de huisarts
Wij hebben nauw contact met de behandelend huisarts van de patiënt. Huisartsen kunnen dagelijks patiënten insturen voor anamnese en onderzoek bij verdenking op borstkanker, volgens de NHG standaard. Bij twijfel of een insturing terecht is, kan een huisarts altijd bellen voor overleg.

Doorverwijzingen
Patiënten kunnen een afspraak maken met een doorverwijzing van een huisarts of medisch specialist. Dat kan vaak nog dezelfde dag.
Wilt u als huisarts zelf een afspraak maken voor een patiënt, dan kunt u bellen met 036 – 868 8701 of collegiaal overleggen met ons, dan kunt u bellen naar telefoonnummer 036 – 868 8517.