Iedereen is welkom in het Flevoziekenhuis. Met een verwijzing van de huisarts wordt onze zorg door het merendeel van de zorgverzekeraars vergoed. Borstkankerzorg is onderdeel van de basisverzekering. Dat betekent dat ieder ziekenhuis elk jaar opnieuw contracten sluit of afspraken maakt met de verzekeraars.

Meer weten?
Heeft u vragen over bovenstaande informatie in relatie tot uw ziektekostenverzekering? Mail dan naar: DBChelpdesk@Flevoziekenhuis.nl. Als u al onder behandeling bent, kunt u bellen met de mammapoli.
Informatie over zorgkosten vindt u op Zorgkosten: wat betaalt u voor ziekenhuiszorg?

Bekostiging van ziekenhuiszorg is ingewikkeld. Laat u van te voren goed informeren door uw zorgverlener en zorgverzekeraar, zodat u weet of u met bepaalde kosten rekening moet houden.