Als u in het ziekenhuis opgenomen wordt, is uw weerstand vaak (tijdelijk) verminderd. Hierdoor bent u meer vatbaar voor infecties. Een infectie staat uw herstel in de weg. De afdeling Infectiepreventie heeft als doel ziekenhuisinfecties zoveel mogelijk te voorkomen.

Steeds meer bacteriën zijn ongevoelig voor de gebruikelijke antibiotica. Deze bacteriën heten Bijzonder Resistente Micro Organismen (BRMO). De afdeling Infectiepreventie probeert met – onder meer - hygiëneprotocollen te voorkomen dat BRMO verspreid wordt in het ziekenhuis.

Alle Nederlandse ziekenhuizen hebben een actief beleid t.a.v. infectiepreventie. De deskundige infectiepreventie geeft hier vorm aan.

Wat doen wij als Flevoziekenhuis aan infectiepreventie?

Als ziekenhuis doen wij veel aan infectiepreventie. Onze medewerkers dienen zich te houden aan diverse richtlijnen m.b.t. algemene hygiëne en handhygiëne. Daartoe nemen wij diverse praktische maatregelen zoals het beschikbaar stellen van handalcohol aan het bed.
De deskundigen infectiepreventie houden zich bezig met het voorkomen en bestrijden van ziekenhuisinfecties in de ruimste zin van het woord. Hij/zij:
 • geeft adviezen, voorlichting en scholing op het gebied van infectiepreventie aan alle afdelingen binnen het ziekenhuis;
 • signaleert situaties in het ziekenhuis die infecties kunnen veroorzaken en draagt zorg voor de juiste maatregelen om dit voorkomen;
 • stelt richtlijnen en protocollen op infectiepreventiegebied op;
 • toetst of ingevoerde maatregelen worden nageleefd en of deze het gewenste effect opleveren;
 • richt zich op voorkomen van epidemieën zoals MRSA;
 • coördineert het proces bij een verspreiding van BRMO of een infectieziekte in het ziekenhuis;
 • zorgt voor voorlichtingsmateriaal voor personeel, patiënten en bezoekers.

Wat kunt u zelf doen?

Een goede hygiëne is van groot belang in het ziekenhuis. Ziekenhuispatiënten zijn immers extra gevoelig voor het oplopen van infecties. Daarom is het belangrijk dat zowel patiënten als bezoekers hier rekening mee houden wanneer zij in het ziekenhuis verblijven.

Handhygiëne
De meest effectieve manier om de verspreiding van bacteriën, griep en veel andere virussen te voorkomen is een goede handhygiëne. Pas handhygiëne toe:
Algemene hygiënetips
 • Gebruik voor algemene lichaamsverzorging schone en persoonsgebonden toiletartikelen.
 • Raak wonden, katheters en/of verbanden niet met de handen aan.

Waar kunt u mee te maken krijgen bij een ziekenhuisopname

 • BRMO screening: Als u opgenomen wordt in het Flevoziekenhuis, stellen wij u een aantal vragen in het kader van het voorkomen van verspreiding van bijzonder resistente micro organisme (BRMO).

 • Isolatieverpleging: soms is het nodig dat u apart verpleegd wordt op een eenpersoonskamer. Hier zijn verschillende indicaties en isolatievormen voor. Zowel volwassenen als kinderen kunnen hier mee te maken krijgen.

  Zie voor meer informatie de patiëntenfolders voor volwassenen:
  Of lees de folder voor kinderen:
 • Regels met betrekking tot toelating hulphonden/dierbezoek: Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om met een hulphond het ziekenhuis te bezoeken. In uitzonderlijke situaties is ander dierbezoek mogelijk op de algemene verpleegafdelingen en de Kinderafdeling. Neem voor de afspraken hierover contact op met de betreffende verpleegafdeling.

Wie zijn wij?

Het team Infectiepreventie van het Flevoziekenhuis bestaat uit drie deskundigen infectiepreventie:

infectiepreventie

Van links naar rechts:

 • Els Walgreen (aanwezig op dinsdag, woensdag, vrijdag)
 • Marcel van Kuilenburg (aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag)
 • Margreet Beunder (aanwezig op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag)

Bereikbaarheid

Wij streven ernaar dat op werkdagen tijdens kantoortijden (7.30 - 17.00 uur) een deskundige infectiepreventie aanwezig is. De afdeling is bereikbaar via telefoonnummer: 036 - 868 8753 of via e-mail: hygiene@flevoziekenhuis.nl.

Patiëntfolders en externe links

Patiëntenfolders over infectiepreventie:
Interessante links over infectiepreventie:
Pin It