Manager Allianties - Manager zorgverkoop
Lid cliëntenraad
Senior Inkoper, aandachtsgebied medisch

Wil jij een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en de positie van onze cliënten?

De leden van de cliëntenraad zetten hun kennis er ervaring in voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg en de positie van de cliënt in het Flevoziekenhuis. Als wettelijk adviesorgaan zijn wij de strategische overlegpartner binnen het Flevoziekenhuis die met kennis van zaken invloed kan uitoefenen. Hierdoor wordt het gezamenlijke belang van de cliënten meegenomen in het beleid van het ziekenhuis.

In verband met het vertrek van een van de leden zijn wij op zoek naar een

lid voor de cliëntenraad

De werkzaamheden:
De cliëntenraad bestaat uit zeven leden die worden ondersteund door een ambtelijk secretaris. De cliëntenraad overlegt periodiek met de raad van bestuur, de raad van toezicht, de medische staf, de verpleegkundige staf en de ondernemingsraad. We geven gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten van het ziekenhuis. We vragen informatie en toelichting bij actualiteiten en organiseren jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de cliëntenjaarprijs en een symposium. We verdiepen ons in actuele thema’s die spelen in de zorg door het volgen van trainingen en het bijwonen van symposia. Kortom: De cliëntenraad denkt en beslist mee over alles wat met kwaliteit van zorg en de positie van de cliënt te maken heeft. Dat kan gaan over het zorgaanbod en de begroting maar ook over voeding, schoonmaak en bezoektijden. De cliëntenraad speelt hierin een actieve rol en dat stelt hoge eisen aan de leden van de cliëntenraad. De tijdsinvestering bedraagt gemiddeld 3 uur per week.

Het profiel:
Om het belang van de cliënten zo goed mogelijk te kunnen vertegenwoordigen hebben de leden van de cliëntenraad verschillende achtergronden. Zo zijn er leden met achtergrond in de zorg, op financieel of juridisch gebied, maar ook met ervaring op beleidsmatig/bestuurlijk terrein.

Wat wij zoeken:

 • Je bent praktisch ingesteld;
 • Je wil tijd investeren om het beleid van de cliëntenraad vorm te geven;
 • Je beschikt over affiniteit met cliëntenbelangen;
 • Je kunt goed in teamverband werken;
 • Je hebt een goed gevoel voor bestuurlijke en organisatorische verhoudingen.

Verder ben je:

 • Proactief
 • Resultaatgericht
 • Enthousiast
 • Inspirerend

Daarnaast beschik je over een gezonde dosis humor.

Wij bieden:

 • Enthousiaste collega’s;
 • Inspirerende onderwerpen;
 • Maatschappelijke zingeving;
 • Mogelijkheid tot scholing;
 • Een forfaitaire onkostenvergoeding.

Belangstelling?
Voor meer informatie kunt je contact opnemen met Carole Schinkel, ambtelijk secretaris van de cliëntenraad, telefoon (036) - 868 9621. Of kijk op de website van het Flevoziekenhuis cliëntenraad.

Solliciteren?
Graag ontvangen wij je CV en een motivatiebrief waarin je beschrijft:

 • Waarom jij de juiste persoon voor deze functie bent;
 • Wat jij gaat toevoegen;
 • Waarom jij denkt dat jij bij de cliëntenraad van het Flevoziekenhuis past.

Wij zien je brief en CV graag voor 1 december a.s. tegemoet via onderstaande link onder vermelding van vacaturenummer 2019-370.

De selectiegesprekken zijn gepland op donderdag 12 december einde middag/ begin van de avond.

Een assessment en het overleggen van een “Verklaring omtrent het Gedrag” (VOG) maken onderdeel uit van de aanstellingsprocedure.

Flevoziekenhuis brengt topzorg dichtbij
Het Flevoziekenhuis in Almere is hét ziekenhuis voor de zevende stad van Nederland. Wij verzorgen een breed aanbod van uitstekende specialistische ziekenhuiszorg, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Wij brengen topzorg dichtbij; in ons ziekenhuis en in uitstekende samenwerking met Amsterdam UMC  en onze eerstelijns partners. Samen met onze patiënten en partners streven wij naar optimale gezondheidswinst en kwaliteit van leven. Patiënten en familie ontvangen wij vriendelijk en gastvrij in een helende omgeving. Wij zijn betrouwbaar, betrokken, flexibel en samenwerkend. In ons ziekenhuis leiden wij de artsen, verpleegkundigen en ondersteuners van de toekomst met passie op. 

Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door het Flevoziekenhuis en worden opgenomen in onze database.

Je hebt ook rechten ten aanzien van jouw gegevens. Graag verwijzen wij je naar het privacy statement.