Op de afdeling wordt gebruik gemaakt van apparaten die noodzakelijk zijn voor de bewaking en controle, en apparaten die ingezet worden voor de werkelijke behandeling.

Bewaking

Bij ieder bed is de patiënt aangesloten op een zogenaamde bewakingsmonitor. Deze vertoont allerlei lijnen en getallen die verband houden met de meetgegevens van het hart, de bloeddruk, het zuurstofgehalte en dergelijke. Wij adviseren u vooral om tijdens het bezoek aan de patiënt niet te letten op die getallen, lijnen en alarmen.

ic patient
Het probleem daarbij is dat een getal op zich zelf niet zo veel zegt, en het interpreteren is een vak apart. De verpleegkundige die voor de patiënt zorgt kan altijd in eenvoudige woorden verdere uitleg geven indien nodig.

Beademing

Vaak, maar zeker niet altijd wordt de patiënt beademd. Dat wil zeggen dat de eigen ademhaling volledig of gedeeltelijk door deze machine wordt overgenomen of ondersteund. De lucht die uit de machine komt wordt in de longen geblazen via een buis, de tube, die is ingebracht via de mond in de luchtpijp. Soms wordt net onder het strottenhoofd een toegang tot de luchtpijp aangelegd, de zogenaamde tracheotomie.
Vooral in de eerste fase van een ernstige ziekte die beademing noodzakelijk maakt, wordt de patiënt in slaap gehouden met slaapmiddelen die per infuus worden gegeven. Het is zeker geen narcose, maar meer diepe slaap, zodat de volledige beademing wordt geaccepteerd. Als de patiënt opknapt wordt de slaapmedicatie gestopt en zal deze langzaam wakker worden; dit duurt vele uren tot soms dagen. Ondertussen gaat de patiënt steeds meer zelf ademen waarbij de machine alleen maar ondersteuning geeft, totdat de patiënt is staat is om zonder ondersteuning van machine te ademen. Om een patiënt van de beademingsmachine af te halen moet hij/zij wakker zijn en in staat zijn mee te werken.

ic beademing
Bij zeer ernstige problemen in de longen is het soms nodig om de patiënt niet in rugligging maar in buikligging te beademen. Deze vorm van behandeling vraagt speciale aandacht en kent een aantal specifieke problemen qua verzorging. Kortom, de verpleging in buikligging is een aparte situatie met aparte regels en aandacht.

Dialyse

Het is niet zeldzaam dat bij iemand met een zeer ernstige infectie of anderszins zeer ernstige ziekte de nierfunctie tijdelijk uitvalt. Het plassen houdt op en de uitscheiding van afvalstoffen eveneens. Met deze dialyse, oftewel nierfunctievervangende therapie wordt als het ware de nierfunctie geïmiteerd alsof deze nog werkt; het lichaam wordt schoon en droog genoeg gehouden.

ic dialyse
Het bloed loopt vanuit een infuuslijn in een groot bloedvat van de patiënt naar de machine en het filter. Vervolgens stroomt het schone bloed weer via diezelfde infuuslijn terug naar de patiënt. Deze behandeling gaat continu door, elk uur van de dag zolang als nodig. Op het moment dat de patiënt aan het herstellen is, komt over het algemeen de eigen nierfunctie weer op gang. Indien de eigen functie voldoende is, wordt de dialyse gestopt. Soms duurt het nog even voordat de nierfunctie weer helemaal normaal is. De patiënt kan dan gewoon van de ICU worden ontslagen en de behandeling wordt op de verpleegafdeling voortgezet.  
Via de dialyse-afdeling wordt de patiënt een paar keer per week gedurende enkele uren gespoeld totdat de nierfunctie is hersteld.

Voeding

Voeding is voor iedere patiënt van het grootste belang bij herstel. Dus ook als iemand  ernstig ziek op de IC ligt. Het lichaam heeft constant calorieën en bouwstoffen nodig, bij ernstige ziekte soms zelfs tot 40% méér. Een zieke heeft geen of onvoldoende eetlust, terwijl het lichaam het toch zo nodig heeft. Iemand die beademd wordt en/of in slaap gehouden wordt met medicatie, kan zelf niet eten.

ic voeding
Het zal u opvallen dat daarom iedereen op de ICU gevoed wordt. Dit gebeurt bij voorkeur via een slangetje in de neus. Dit slangetje mondt uit in de maag of daar net voorbij. Op deze manier wordt de volledige noodzakelijke hoeveelheid sondevoeding toegediend. Soms is het maagdarm kanaal (tijdelijk) niet in staat voldoende voeding te laten passeren of op te nemen. In die gevallen wordt de volledige voeding als infuus toegediend, en dat heet parenterale voeding.

Als de patiënt hersteld is en naar de verpleegafdeling terug kan, wordt meestal de sondevoeding in dezelfde dosis gecontinueerd. Ook dan is de eetlust nog te gering is om op te vertrouwen.
Het gehele voedingsbeleid wordt op de ICU dagelijks besproken met de diëtisten van het ziekenhuis en waar mogelijk bijgestuurd. De begeleiding van de diëtisten gaat ook door na overplaatsing naar de verpleegafdeling.

Infectie en isolatie

Het kan voorkomen dat er in het kader van infectierisico’s een bepaalde mate van isolatie wordt uitgevoerd. U zult daar altijd volledig van op de hoogte zijn en u zelf loopt dan ook geen enkele risico Het is voornamelijk bedoeld om verspreiding van infecties te voorkomen. Meer hierover in infectie en isolatie. Het zal u opvallen dat de verpleging en artsen aan het bed van de patiënt altijd een plastic schort en handschoenen dragen. Dit noemen we “eilandverpleging” en heeft als doel om het risico op verspreiding van bacteriën zoveel mogelijk te voorkomen.