Behalve door technisch optimaal te werken, willen wij vooral in de communicatie met patiënt en familie er voor zorgen dat deze bedreigende, ingewikkelde en angstige fase zo hanteerbaar mogelijk wordt door alles helder en goed uit te leggen en te blijven praten en te luisteren. De verpleegkundigen hebben de leiding in de coördinatie van de zorg van de patiënt, terwijl de intensivisten en arts assistenten zorgen voor optimale en snelle medische behandeling.

Hoe communiceren wij ?

Wij zorgen er voor dat de zelfs de meest ingewikkelde zaken in begrijpelijke tekst aan u duidelijk gemaakt wordt. Dit houdt automatisch in dat we de beschrijving van de toestand van de patiënt in woorden uitdrukken en niet in getallen (zoals bloeddruk, zuurstof behoefte e.d.). Op deze manier krijgt u een heldere boodschap.
Wat het aller belangrijkste is om te realiseren is dat alles gevraagd mag en ook eigenlijk moet worden wat niet duidelijk is. Tegenover gesteld zullen wij ook een aantal dingen zelf aan u uitleggen en bepaalde “regels” van de afdeling uitleggen en adviezen geven. Handige tips zijn na te lezen in de folder Welkom op de Intensive care van het Flevoziekenhuis. Deze folder krijgt de familie aangereikt bij ontvangst op de ICU.

Naar wie communiceren we ?

De verpleegkundigen zijn altijd volledig op de hoogte van de toestand van de patiënt. Zij kunnen bezoek hierover ook in eenvoudige bewoording antwoord geven. Om verwarring te voorkomen benoemen wij in overleg met u één of twee vaste contact personen. Deze krijgen op gezette tijden of op verzoek meer gedetailleerde informatie van de intensivisten. Ook de verpleegkundigen zullen uitsluitend en alleen uitgebreidere informatie geven aan de contactpersonen.

Het komt voor dat er specifieke dingen besproken moeten worden die ook betrekking hebben op de oorspronkelijke reden van opname, zoals de situatie na een grote operatie. In die gevallen zullen de intensivisten de betrokken specialist betrekken bij het gesprek.

Dagboek

Voor alle patiënten aan de beademing wordt voor de familieleden een dagboek naast de patiënt neergelegd. Dit is bedoeld voor naasten om er hun ervaringen, emoties of andere bijzonderheden op te schrijven gedurende de periode dat de patiënt niet aanspreekbaar is. De ervaring leert dat de patiënt bij het ontwaken het heel fijn vindt om terug te kunnen lezen over deze periode.

ic dagboek