Wanneer u een afspraak heeft gehad in het ziekenhuis, ontvangt in veel gevallen een patiëntenfolder. In deze folder kunt u nog eens nalezen wat uw behandelaar u heeft verteld, ter voorbereiding van uw onderzoek, behandeling, nazorg of ander vervolgtraject. Hieronder treft u een actueel overzicht aan van de patiëntenfolders van deze medische afdeling.

Vindt u het lastig om deze folders te lezen? Loopt u gerust langs bij mijnInfopunt in de centrale hal van het Flevoziekenhuis. Eén van de vrijwilligers leest samen met u de folder door, zodat u daarna op de hoogte bent van de inhoud.

De folders kunt u vanaf deze pagina als pdf-bestand downloaden. Om een pdf-bestand te kunnen lezen hebt u Acrobat Reader nodig.