De zorg op een ICU is zeer complex en intensief. Ook heeft een ICU-opname vaak lichamelijke én mentale gevolgen voor de patiënt. Reden voor ons om veel aandacht te besteden aan de nazorg van patiënten. Dan gaat het om de overgang van de ICU naar de reguliere verpleegafdeling en de nazorg voor de patiënten die met de gevolgen van zijn of haar opname te maken heeft.

Behalve intensieve scholing en bijscholing voor de verpleegafdelingen hebben we een intensief en deel ook uniek nazorg traject opgezet.

CIV

oftewel de Consultatieve Intensive Care verpleegkundige is een systeem waarbij gedurende enkele dagen (en indien nodig langer) iedere dienst een ICU-verpleegkundige de ex-ICU patiënt op de afdeling bezoekt en kijkt of er in de zorg nog hulp geboden moet worden. Verder kunnen zij door hun ervaring snel inzicht krijgen in de toestand van de patiënt en koppelen hun indrukken terug aan verpleging en artsen op de verpleegafdeling.

CIA

oftewel de Consultatieve ICU Arts is een systeem zoals de CIV maar het bezoek en volgen van de patiënt gebeurt door de intensivist. Het doel is om enerzijds tijdig samen met de artsen van de afdeling te kijken hoe het met de conditie van de ex-ICU patiënt gesteld is en waar verbeterd kan worden, en anderzijds  in te gaan op vragen van patiënt of familie  m.b.t. de IC opname. Verder is de CIA te allen tijde beschikbaar voor een consult bij nieuwe patiënten op alle afdelingen om eventueel tijdig overname naar de ICU mogelijk te maken of juist ICU opname door tijdige juiste behandeling af te wenden.

Na ontslag van de IC zijn de familie, verpleegkundigen en dokters opgelucht dat de levensbedreigende fase voorbij is, en is iedereen gefocust op het verdere herstel en revalidatie. Voor de patiënt begint dan vaak pas de verwerking van IC periode. Het verblijf op de IC hebben ze niet volledig bewust meegemaakt maar op de verpleegafdeling komen de herinneringen langzaam terug. Gedurende deze fase zit de patiënt vol met vragen, angst en onzekerheden. Juist daarom zal de CIV en CIA regelmatig bij de patiënt langs komen om steun en begeleiding te bieden daar waar nodig is.

Nazorg poli Intensive care

Patiënten die enige tijd op de Intensive care hebben gelegen, hebben vaak behoefte aan nazorg. Deze patiënten kunnen na ontslag lichamelijke en/of psychische klachten ervaren ten gevolge van IC-opname. De Nazorgpoli Intensive Care biedt patiënten en hun naasten hulp en begeleiding.

Deze polikliniek is sinds oktober 2008 actief en is een zeldzaamheid in Nederland. Er is al langere tijd bekend dat een patiënt na een, soms langdurige, ICU-opname blijft zitten met lichamelijke maar ook geestelijke / emotionele problemen van die periode op de ICU of de ziekte op zichzelf. Wij menen dat onze zorg en verantwoordelijkheid niet ophoudt bij de voordeur na ontslag en richtten daarom deze polikliniek in.

ic nazorgpoli

Twee maanden na ontslag uit het ziekenhuis heeft een ex-ICU-patiënt op deze speciale polikliniek een afspraak met een ICU-verpleegkundige en een intensivist. Voor dit polibezoek krijgt de patiënt een eenvoudige maar diepgravende vragenlijst toegestuurd. Deze vragenlijst geeft inzicht in de lichamelijke en psychische klachten van de patiënt. Als de ex-patiënt een dagboek van de IC heeft, kan dit ook aan bod komen tijdens het gesprek. Tijdens het polibezoek kan dan beoordeeld worden of verwijzing hiervoor naar specialisten op dat gebied nodig is. Uiteraard kan er dan snel doorverwezen worden.