Leesvoor

De ICU is qua organisatie een gesloten afdeling in de zin dat alle zorg uitsluitend en alleen in handen is van de eigen intensivisten, arts-assistenten en ICU-verpleegkundigen. De dagelijkse leiding is in handen van de intensivist-voorzitter van de vakgroep en het hoofd ICU. Deze vormen samen met de overige intensivisten de voltallige vakgroep Intensive Care.   

De insturend specialisten waarvan de patiënt afkomstig is zoals bijvoorbeeld chirurgen, longartsen of cardiologen, zijn altijd in medebehandeling. Met hen wordt dagelijkse overlegd over verdere bijzonderheden. Zij zijn dus ook op de hoogte van het ziektebeloop van hun eigen patiënt die op de ICU verblijft.