Het kan voorkomen dat een IC-patiënt vervoerd moet worden. Uiteraard gebeurt dit met de grootste zorgvuldigheid. Binnen het team van de ICU is hard gewerkt om alle vormen van vervoer zo veilig mogelijk in te richten. Het komt soms voor dat naar de mening van de intensivisten het vervoeren van een patiënt medisch niet verantwoord is; het risico op grote problemen onderweg worden te hoog ingeschat. Dan wordt op last van de intensivist afgezien van vervoer.

Er zijn drie redenen waarom iemand zijn veilige plek op de ICU moet verlaten:

Vervoer voor röntgenonderzoek in het ziekenhuis

Een patiënt van de ICU moet soms een CT-scan onderzoek ondergaan. Hoewel veel foto’s wel op de ICU gemaakt kunnen worden, kan dit onderzoek niet op de afdeling plaatsvinden. Bij alle patiënten die instabiel zijn en zeker bij alle patiënten die beademd worden met een machine, wordt het transport door het ziekenhuis begeleid door de intensivist en één of twee verpleegkundigen.  Alle bewaking op de monitor en medicatie per infuuspompen gaan onveranderd mee met de patiënt. Er is een handzame beademingsopstelling om de patiënt tijdens het transport net zo goed te kunnen beademen als op de afdeling zelf. Gedurende het gehele onderzoek blijven de intensivist en verpleegkundigen bij de patiënt.

Spoedvervoer naar een ziekenhuis elders

Het kan voorkomen dat direct bij opname in het ziekenhuis of tijdens het verloop van de ziekte op de ICU er een acute noodzaak bestaat tot overplaatsing naar een ander ziekenhuis. Het betreft dan meestal behandeling van aandoeningen die niet hier in het Flevoziekenhuis kunnen worden behandeld: het dotteren van kransvaten van het hart en het opereren in de schedel of borstholte aan hart, bloedvaten of longen. De behandelaars van de ICU voelen zich ook op zo’n moment volledig verantwoordelijk om ook op die meest risicovolle momenten, toch te kiezen voor alle kansen voor de patiënt. Er is een systeem opgezet waarbij dan direct volledig verantwoord ICU-transport naar een ander ziekenhuis kan plaatsvinden. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde transportbeademingopstelling en alle noodzakelijke monitoren en infusen die altijd al op de ICU beschikbaar zijn, plus de kennis en expertise van de gekwalificeerde dokter die mee gaat met op transport.

Georganiseerd ICU vervoer naar elders met de MICU

In gevallen waarbij om vele redenen en naar oordeel van de intensivisten een overplaatsing naar een ander ziekenhuis moet plaatsvinden diezelfde dag maar dus niet acuut, wordt de hulp ingeroepen van de MICU, de Mobiele Intensive Care Unit, gestationeerd in het AMC te Amsterdam. Dit is een team van ICU-verpleegkundigen en intensivisten dat in een speciale als ICU ingerichte ambulance ernstig zieke patiënten kan vervoeren door heel Nederland. Vanwege het feit dat de tijd tussen aanvraag en uitvoering van het vervoer vaak vele uren betreft door de grote druk op de capaciteit van de MICU, heeft de ICU van het Flevoziekenhuis dus het acute spoedvervoer in eigen had genomen. Voor alle andere gevallen is de MICU een perfecte manier van transport van de meest instabiele patiënten.