Het vakgebied hematologie houdt zich bezig met afwijkingen en ziekten van het bloed, de bloedvormende organen, de lymfeklieren en de milt.
Dit kunnen kwaadaardige aandoeningen zijn, zoals verschillende vormen van leukemie, lymfeklierkanker en andere beenmerg-groeistoornissen. Vaker gaat het om niet-kwaadaardige aandoeningen, zoals stoornissen door verzwakte afweer of juist auto-immuunziekten die het bloed en de bloedvormende organen treffen. Ook aangeboren bloedafwijkingen, zoals sikkelcelziekte en thalassemie vormen een groot aandachtsgebied.

Bloedtransfusies zijn bij sommige patiënten en omstandigheden alleen uitvoerbaar met bijzondere maatregelen, waarbij de hematoloog adviserend optreedt.
Tenslotte komen afwijkingen van de bloedstolling veel voor. Dit betreft dan zowel een “teveel” aan bloedstolling (bijv. trombose, longembolie) als een “tekort aan bloedstolling” (bijv. Von Willebrand ziekte, hemofilie, ITP).

De hematoloog heeft een belangrijke adviesfunctie voor andere specialisten, bijvoorbeeld ter voorbereiding van een operatie of bij bloedgerelateerde problemen tijdens opname in het ziekenhuis.

Polikliniek ‘Trombose en Hemostase’

Iedere vrijdagochtend kunnen patiënten met stollingsvraagstukken op verwijzing van hun (huis)arts terecht bij de polikliniek Trombose en Hemostase, zoals: duur van antistolling, trombofilie, nieuwe orale anticoagulantia (‘NOAC’s’ ), peri-operatief antistollingsadvies of analyse hemorragische diathese.
De polikliniek wordt verzorgd door W. Cheung (arts-onderzoeker trombose/hemostase Flevoziekenhuis/AMC) in samenspraak met M. ten Wolde (internist-vasculair geneeskundige) en K. de Heer (internist-hematoloog).