Osteoporose, of botontkalking, is een aandoening van de botten waarbij er sprake is van verlaagde botmassa en een veranderende botstructuur. Mensen met osteoporose hebben een grote kans op botbreuken.

In het Flevoziekenhuis worden mensen van 50 jaar en ouder die iets hebben gebroken na een klein ongelukje verder onderzocht. Hen wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen. Ook vindt bloedonderzoek en een botdichtheidmeting plaats. Als mensen inderdaad osteoporose blijken te hebben, kan snel een behandeling gestart worden. Om optimaal resultaat te behalen wordt de patiënt regelmatig terug gezien.

In de osteoporosepolikliniek werken de Spoedeisende Hulp, traumatoloog, internist en de gipsverbandmeesters samen om osteoporosepatiënten eerder te herkennen en beter te kunnen helpen. Door de samenwerking is de hulp aan de osteoporosepatiënt gestroomlijnd.

Polikliniek Interne Geneeskunde: 036 - 868 87 17 (elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur).