Oudere patiënten die met meerdere aandoeningen en uitgebreide medicatie in het ziekenhuis worden opgenomen, hebben grotere kans op geestelijke en/of lichamelijke achteruitgang. Artsen hebben daarom al bij binnenkomst op de Spoedeisende hulp extra aandacht voor kwetsbare ouderen. Verpleegkundigen screenen deze patiënten op de afdeling op het risico op ondervoeding, vallen en fysieke beperkingen en geven adviezen ter voorkoming. Ook de medicatie krijgt alle aandacht, om bijwerkingen van onnodige medicijnen te voorkomen.
Ouderen en hun familie kunnen ook zelf achteruitgang voorkomen. Bewegen (wat kan), voldoende eten en drinken, goed schoeisel en het creëren van een vertrouwde omgeving tijdens de opname zijn van belang. Lees de folder Voorkom onnodige achteruitgang in het ziekenhuis  met tips.

ouderengeneeskunde
Vlnr:

  • Danelien Perduijn, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde
  • Bertine Teunis, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde i.o.
  • Lisanne Balemans, internist/ouderengeneeskunde
  • Hester ten Thije, verpleegkundig specialist ouderengeneeskunde