Schildklieraandoeningen in het Flevoziekenhuis

Schildklierziekten komen regelmatig voor. Deze aandoeningen zijn doorgaans goedaardig. Ziekten van de schildklier kunnen invloed hebben op de hormoonproductie van de schildklier; er wordt te veel of juist te weinig schildklierhormoon gemaakt. Dit heeft gevolgen voor de stofwisseling en het algehele welbevinden.

Vormafwijkingen van de schildklier, zowel vergroting (struma) of knobbels (nodus) komen zeer veel voor. Deze vormafwijkingen zijn doorgaans goedaardig. Schildklierkanker is zeldzaam, maar gelukkig in veruit de meeste gevallen definitief te genezen. Om dat te bewijzen (en dus van verdere behandeling af te kunnen zien), moet wel nader onderzoek worden verricht. Dit gebeurt aan de hand van echografie en eventueel een punctie.

Wie onderzoeken en behandelen schildklierziekten?

Verschillende disciplines en specialisten zijn betrokken bij onderzoek en behandeling van schildklierziekten:
  • Internisten:  Mevr. N. Smit en mevr. T. Klooker (endocrinologen), hebben het aandachtsgebied endocrinologie; alle internisten behandelen schildklier ziekten. Internisten opereren niet, maar behandelen met medicamenten en schrijven soms behandelingen met radioactieve isotopen voor.

  • Chirurgen: Dhr. dr. K. In ’t Hof  (endocrien chirurg), coördineert en doet de schildklierchirurgie binnen de vakgroep Chirurgie, opereert ook in en samen met het AMC.

  • Pathologen: Alle pathologen doen alle onderzoeken op materialen die verkregen zijn bij punctie of operatie.

  • Radiologen: Alle radiologen doen alle beeldvorming met echo en CT, daarnaast verrichten zij vaak echo-gestuurde puncties uit op schildklierafwijkingen.

  • Oogartsen: Alle oogartsen beoordelen met name de oogafwijkingen die soms bij schildklierziekten ontstaan

Samenwerking

Regelmatig vindt een zogenaamd multidisciplinair overleg plaats tussen chirurg en internist, waarbij verschillende patiënten met schildklieraandoeningen gezamenlijk wordt besproken, vastgelegd, genotuleerd en bericht aan de huisarts.

De beide endocrinologen hebben een samenwerkingsverband met de vakgroep endocrinologie in  het AMC met betrekking tot schildklierkanker en een kwartaaloverleg voor ingewikkelde problematiek

De vakgroep Chirurgie in het Flevoziekenhuis heeft een samenwerkingsverband met de vakgroep Chirurgie in het AMC. Dit resulteert in hechte samenwerking met het AMC en gezamenlijke operaties.

De onderzoeken en behandelingen met radioactieve isotopen (een beladen begrip, maar volkomen veilig) vinden altijd plaats op een speciale afdeling in het AMC, de afdeling Nucleaire geneeskunde.

Oogafwijkingen kunnen bij een specifieke schildklierziekte (de ziekte van Graves) nogal eens voorkomen en de oogartsen van het Flevoziekenhuis verrichten daarbij de diagnostiek en behandeling. Bij ernstige en complexe oogproblemen worden patiënten naar het OrbitaCentrum van het AMC doorverwezen.

Meer informatie?

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met polikliniek Interne geneeskunde, telefoonnummer 036 - 868 8717.