De Vasculaire geneeskunde is een subspecialisme van de Interne geneeskunde en omvat de diagnose en behandeling van vaatziekten van zowel slagaders als aders. Afwijkingen in de slagaders (zoals atherosclerose) kunnen leiden tot een hartinfarct, beroerte of vaatafsluiting in bijvoorbeeld de beenslagaders. Als er vaatafsluitingen in de aders ontstaan, spreekt men van veneuze trombose. Veneuze trombose zich kan zich uiten in een trombosebeen of longembolie.  Onderliggende oorzaken van vaatziekten  kunnen stoornissen in de cholesterolhuishouding of bloeddrukregulatie zijn.

De vasculaire geneeskunde draagt verder zorg voor patiënten met een zeldzamere vaatziekte zoals vasculitis (een ontsteking van de bloedvaten).
Naar de afdeling Vasculaire geneeskunde van het Flevoziekenhuis kunnen onder andere patiënten verwezen worden voor analyse van een onverklaarbaar verhoogd cholesterol, moeilijk te reguleren bloeddruk of problematiek die samenhangt met veneuze trombose.
De afdeling houdt zich naast de patiëntenzorg ook bezig met wetenschappelijk onderzoek en werkt nauw samen met het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam.

De vasculaire polikliniek van het Flevoziekenhuis is erop gericht (nieuwe) hart- en vaatziekten te voorkomen.

Patiënten met hart- en vaatziekten zijn vaak onder behandeling van verschillende specialismen. Het is echter belangrijk dat bij de behandeling aandacht is voor alle aspecten van de ziekte. Iemand die bijvoorbeeld geopereerd is aan zijn of haar vaten heeft natuurlijk baat bij die behandeling, maar het is juist belangrijk te weten waarom de problemen ontstaan zijn en hoe nieuwe problemen voorkomen kunnen worden.

Daarom vindt op de vasculaire polikliniek een uitgebreide inventarisatie plaats door de diabetes/vasculaire verpleegkundige. Daarnaast wordt gekeken welke aanvullende behandeling nodig is om herhaling te voorkomen.

 flevoziekenhuis-vaatkeurmerk-2013