Leesvoor

De internist richt zich op de inwendige organen en weefsels en het ‘interne milieu’ bij volwassen patiënten. De internist kijkt naar het ‘hele lichaam’ en de samenhang tussen de verschillende organen (symptomen in één orgaan kunnen makkelijk het gevolg zijn van het verminderd functioneren van een ander orgaan). Juist bij vage of ingewikkelde klachten wordt de internist ingeschakeld, ook door andere specialismen, om de aard en oorzaak van de ziekte te achterhalen.

flevoziekenhuis-interne-geneeskunde-01

Het vakgebied is zeer breed en omvat een groot aantal ziekten. Internisten hebben daarom vaak een aandachtsgebied (of subspecialisaties), bijvoorbeeld kanker (oncoloog), nierziekten (nefroloog), bloedziekten (hematoloog) of hormoonstoornissen (endocrinologie).

De vakgroep interne geneeskunde van het Flevoziekenhuis is een zeer complete vakgroep waarin alle subspecialisaties vertegenwoordigd zijn. De vakgroep streeft er naar ‘het gewone zo goed mogelijk doen’: optimale zorg verlenen met persoonlijke aandacht.

U vindt de polikliniek Interne geneeskunde op de eerste etage van het ziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 18. Bekijk de route.

Intensieve samenwerking met het AMC

De vakgroep Interne geneeskunde heeft een directe relatie-samenwerkingsverband met het AMC op de volgende terreinen:

  • oncologie
  • hematologie
  • wetenschappelijk onderzoek
  • endocrinologie

Dit betekent onder meer dat een aantal internisten zowel in het Flevoziekenhuis als het AMC werkt. Door deze samenwerking kan uw internist u bijvoorbeeld direct gemakkelijker doorverwijzen indien dat wenselijk is, zonder dat u in het AMC ‘opnieuw moet starten’. Ook bent u verzekerd van de meest actuele behandeling of onderzoeken.