Leesvoor

Indien nodig worden patiënten verpleegd op de verpleegafdeling Interne geneeskunde en de verpleegafdeling Oncologie. De verpleegkundige staf streeft naar professionele zorg waarin de patiënt en diens naasten centraal staan.
U vindt de verpleegafdeling Interne geneeskunde op de tweede verdieping van het ziekenhuis. Volg vanaf de hoofdingang route 137. Bekijk de route.
Voor de verpleegafdeling Oncologie volgt u route 135. Bekijk de route.

Meer informatie over:

Bezoektijden

Afdeling Interne geneeskunde heeft geen vaste bezoektijden. Bezoekers zijn welkom om met maximaal 2 personen een patiënt te bezoeken, wanneer de situatie van de patiënt en/of medepatiënten dit toelaat. U vindt de verpleegafdeling Interne Geneeskunde op de tweede etage van het ziekenhuis.

Service voor patiënt en naasten

Om het verblijf zo aangenaam mogelijk te maken, verleent het Flevoziekenhuis extra service voor patiënt en naasten.

 • Tijdens het ontbijt en de lunch komt een broodkar langs. De patiënt kan ter plekke uitkiezen wat hij of zij wil eten
 • Voor naasten van patiënten die langer moeten blijven, is een parkeerkaart beschikbaar
 • Als u het prettig vindt, kunt u met uw bezoek in het restaurant eten in plaats van op de afdeling. De voedingsassistente kan dit voor u regelen
 • Op verzoek kan een kapper of pedicure aan uw bed komen. Hier zijn wel kosten aan verbonden
 • Op de afdeling is een dagverblijf aanwezig waar de patiënten met hun bezoek rustig kunnen zitten
 • Op de verpleegafdelingen kunt u met uw eigen laptop of smartphone gebruikmaken van het gratis WiFi-netwerk Flevofree

Persoonlijk gesprek aanvragen

Het kan zijn dat u een rustig moment nodig heeft voor een persoonlijk gesprek met uw arts. Via de afdelingsarts of verpleegkundige kunt u een afspraak maken met de afdelingsarts of specialist. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over uw ziekte en behandeling.

Verpleegkundigen

 • Tijdens elke dienst (dag, avond en nacht) is er een verpleegkundige verantwoordelijk voor de verleende zorg. Bij hem/haar kunt u terecht met vragen en opmerkingen over uw zorg, medicijnen, onderzoeken enz
 • Op de afdeling bevinden zich twee kamers waar chemotherapie gegeven wordt. Hier werken gespecialiseerde verpleegkundigen
 • Op de afdeling bevindt zich ook een palliatieve unit. Hier worden patiënten behandelt die in de palliatieve fase van hun leven zijn. Hier werken ook gespecialiseerde verpleegkundigen
 • Daarnaast werken er op de afdeling leerling-verpleegkundigen/stagiaires. Zij werken meestal onder directe begeleiding van een verpleegkundige

flevoziekenhuis-interne-verpleegkundigen

 Artsen

 • De afdelingsartsen.
  Dit zijn de artsen in opleiding tot specialist, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse zorg en in principe ook dagelijks bij u langskomen. Zij bewaken uw toestand, de voortgang van onderzoek en behandeling en zij zorgen, dat u op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.
 • De internisten.
  De afdelingsartsen werken nauw samen met twee specialisten, die de leiding en eindverantwoordelijkheid hebben over de (medische) gang van zaken op de afdeling. Zij hebben elk de leiding over de helft van de afdeling en vallen voor elkaar in bij afwezigheid. Zij houden zonodig ruggespraak met uw eigen (polikliniek)specialist.
 • De co-assistenten.
  Zij komen aan het begin van de opname bij u langs voor een gesprek en uitgebreid lichamelijk onderzoek. Ook verzorgen zij vaak de bloedafnamen en het plaatsen van infusen. U ziet dagelijks co-assistenten bij de ochtendronde.
 • Andere specialisten.
  Geregeld worden artsen van andere vakgroepen te hulp gevraagd, bijvoorbeeld chirurgen of vrouwenartsen. Zij komen dan langs om voor een bepaald probleem, dat op hun vakgebied ligt, een advies of zelfs behandeling te geven.

Andere medewerkers

 • De afdelingssecretaresse zorgt voor het regelen van afspraken, vervoer en zorgt dat de binnenkomende post aan u wordt uitgedeeld.
 • De afdelingsassistent komt geregeld op de kamer langs om kasten en karren  aan te vullen met schoon wasgoed en andere noodzakelijke spullen.
 • De voedingsassistenten zorgen voor het eten en drinken. Bij ontbijt en lunch komen ze met een goed gevulde kar met eten waaruit gekozen kan worden. Zij organiseren ook het bestellen  van de warme maaltijd
 • Tot slot komt dagelijks de schoonmaakdienst om de kamer en badkamer schoon te maken.

Als het nodig is kunnen door de artsen en verpleegkundigen andere disciplines ingeschakeld worden, zoals de diëtist, maatschappelijk werker, geestelijk verzorger en de fysiotherapeut.
Verder kan het zo zijn dat u na ontslag uit het ziekenhuis hulp thuis nodig heeft, de transferverpleegkundige is degene die dan wordt gevraagd om met u te komen praten, zij regelt zo nodig thuiszorg of een tijdelijke plek in een andere instelling.

Ochtendronde en grote visite

Elke ochtend komt de afdelingsarts bij u langs om samen met u en de verpleegkundige de bevindingen te bespreken en afspraken voor onderzoek en behandeling te maken.
Twee maal per week vindt een zogenaamde ‘grote visite’ plaats. Dit is een vergadering van de specialist, de afdelingsartsen en de verpleegkundigen over de bevindingen en het beleid bij de patiënten van de afdeling.

Behandelwensen en behandelgrenzen

Tijdens de opname wordt u gevraagd naar uw specifieke behandelwensen. Bijvoorbeeld: u wilt vanwege uw geloofsovertuiging geen bloedtransfusie. Daarnaast wordt met u besproken wat te doen in geval van hart- en ademstilstand. Het is belangrijk, dat dit nadrukkelijk met u besproken wordt, omdat in een acute situatie er vaak geen overleg meer mogelijk is. De grens, die u als patiënt trekt wordt altijd gerespecteerd.
Omgekeerd worden door de afdelingsarts of specialist ook de grenzen van het haalbare met u besproken, omdat bij bepaalde ziektetoestanden reanimatie en kunstmatige beademing bij voorbaat kansloos zijn of het lijden juist vergeren en verlengen.

Nazorg: huid- en oedeemtherapie

Wat is huidtherapie?
Een huidtherapeut is iemand die mensen behandelt met een zieke en/of beschadigde huid. Het doel van de behandeling is het opheffen, verminderen of voorkomen van een stoornis of beperking als gevolg van een huidaandoening. Voorbeelden hiervan zijn littekens, acne, overbeharing, brandwonden of oedeem. Naast het behandelen van een huidaandoening kan een huidtherapeut een bijdrage leveren aan de voor- en nabehandeling bij een operatie. De geboden zorg bestaat hoofdzakelijk uit aanvullende zorg.

flevoziekenhuis-interne-huidtherapie

Met de aanvullende zorg is de huid- en oedeemtherapeut intensief bezig met het zoveel mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven van de patiënt. Belangrijk is dat de patiënt zich goed voelt en zelf inspraak heeft in het behandelplan.

Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie Flevoland
Onze Praktijk voor Huid en Oedeemtherapie Flevoland is al sinds 2002 gevestigd in het Flevoziekenhuis. Wij werken in het ziekenhuis samen met verschillende disciplines, zoals Dermatologie, Plastische Chirurgie, Oncologie, Chirurgie. Onze praktijk is onder andere gespecialiseerd in oedeemtherapie. Daarnaast meten wij borstprotheses, elastische kousen en therapeutische bh’s aan op onze polikliniek.
De huidtherapeuten werken op verwijzing van uw huisarts.

Workshops en cursussen
Naast behandelen organiseren wij, in samenwerking met de afdeling Oncologie, diverse workshops en cursussen zoals ‘Goed verzorgd beter gevoel’ en ‘Zelfmanagement Lymfoedeem’.
De workshop ‘Goed verzorgd beter gevoel’ is een workshop bedoeld voor kankerpatiënten die de uiterlijke veranderingen hebben ondergaan die bij het hebben van deze ziekte kunnen optreden. Tijdens deze ochtend geven wij adviezen hoe hier mee om te gaan.
De cursus ‘Zelfmanagement lymfoedeem’ leert u hoe u met lymfoedeem om kunt gaan en wat u zelf aan lymfoedeem kunt doen.

Bereikbaarheid
Wij verwelkomen u graag in onze praktijk, die gevestigd is in de binnenstraat van het Flevoziekenhuis. U kunt ons op maandag t/m vrijdag van 8.00 – 17.00 uur telefonisch (085 - 303 52 35) en per mail bereiken voor het maken van een afspraak.

Wij hebben extra spreekuren op maandag- en donderdagavond. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.uwhuidonzezorg.nl