Per 15 juli 2016 rapporteert het Laboratorium naast de MDRD (modifcation of diet in renal disease) ook de eGFR (‘estimated’ glomerulaire filtratie snelheid) berekend met behulp van de CKD-EPI formule (chronic kidney disease epidemiology collaboration). Dit n.a.v. het verschijnen van nieuwe richtlijnen. De CKD-EPI correspondeert beter met de gouden standaard voor de eGFR (inuline klaring) dan de MDRD.

In tegenstelling tot de MDRD is de CKD-EPI ook gevalideerd voor ouderen met een leeftijd boven de 70 jaar. Daarnaast is de CKD-EPI sterker geassocieerd met renale en cardiovasculaire uitkomstmaten dan de MDRD formule. Er zijn echter ook situaties waarbij de CKD-EPI niet gebruikt kan worden of aangepast dient te worden. Lees de bijlage voor meer informatie.

laboratorium
Pin It