Koersvast de toekomst in

Met trots bied ik u de ‘JaarFlitZ 2011 - 2012’ aan. Met dit digitale document blikken we terug op 2011 en kijken vooruit naar 2012 en verder. Rode draad vormen de drie pijlers van Planetree, onze basis voor mensgerichte zorg.

We hebben de eerder ingezette koers in 2011 kunnen vervolgen. De samenwerking met onze zorgpartners is verder uitgebouwd. Er is hard gewerkt aan de verbetering van de organisatie. We slagen er steeds beter in om het Planetree-concept te vertalen naar de alledaagse praktijk. De patiënttevredenheid bleef op een hoog niveau. Er was een positief financieel resultaat.

Met deze resultaten is een gezonde basis gelegd. Het Flevoziekenhuis gaat koersvast de toekomst in.
Ik dank iedereen die daaraan heeft bijgedragen en wens u een boeiend inkijkje in ons ziekenhuis.

Jeltje Schraverus, voorzitter Raad van Bestuur

  • Slide 2

    De Raad van Bestuur bestaat per 1 maart 2012 uit Co'tje Admiraal (lid), Jeltje Schraverus (voorzitter) en Anita Arts (lid)

  • Slide 3
  • Slide 4
  • Slide 6